AAA
Pracownia Hemodynamiki z nowym kardioangiografem
Sroda, 27 lutego 2019r. (godz. 12:29)

Pracownia Hemodynamiki Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach wyposażona w nowe urządzenie do badania naczyń krwionośnych promieniami rentgenowskimi pracuje na pełnych obrotach. Zaledwie w ciągu trzech tygodni lekarze przeprowadzili na nowym sprzęcie aż 119 zabiegów m.in. koronarografii, angioplastyki, implantacji i wymiany kardiowerterów i stymulatorów. Dla porównania dodajmy, że w ciągu ubiegłego roku wykonano 1325 zabiegów. Statystyka pokazuje, jak ważną rolę dla społeczeństwa odgrywa opieka kardiologiczna świadczona przez Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.

fot. źródło: PZOZ Starachowice

W drodze przetargu zakupiono pełny zestaw urządzeń wykorzystywanych na co dzień do ratowania życia i zdrowia pacjentów m.in. w ostrych stanach wieńcowych. Wysokiej klasy sprzęt medyczny stanowią ramię C, stół zabiegowy, tor wizyjny, konsole oraz rozszerzone oprogramowanie. Warty 2 160 000 zł angiograf zastąpił awaryjny, wysłużony ponad dziesięcioletni sprzęt - mówi dyrektor Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej Katarzyna Arent.


Agencja Reklamy Marecki.name

Nowe urządzenie do badania naczyń krwionośnych promieniami rentgenowskimi jest znacznie bezpieczniejsze zarówno dla Pacjenta, jak i dla personelu medycznego. Dawka promieniowania ograniczona została aż o 70% w stosunku do poprzedniego sprzętu - podkreśla dr n. med. Aleksander Stępień. Z kolei dodatkowe oprogramowane usprawnia pracę lekarzy i zwiększa skuteczność przeprowadzanych zabiegów. Dzięki zakupowi nowego sprzętu medycznego Pacjenci mają zapewniony wyższy poziom usług świadczonych w zakresie hemodynamiki.
Przypomnijmy, że Pracownia Hemodynamiki wznowiła działalność w dniu 8 stycznia br.
po miesięcznej przerwie związanej z wymianą urządzeń medycznych i działa siedem dni
w tygodniu 24 godziny na dobę.

źródło: PZOZ Starachowice

Agencja Reklamy Marecki.name
REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English