AAA
Kolejne drogi w Starachowicach do remontu - jest wysokie dofinansowanie
Czwartek, 28 lutego 2019r. (godz. 09:04)

Gmina Starachowice pozyskała 4,2 mln zł na na remonty ulic.

Ulica Żytnia
Ulica Żytnia
fot. źródło: UM w Starachowicach
Ulica Na Szlakowisku
Ulica Na Szlakowisku
fot. źródło: UM w Starachowicach
Ulica Stroma
Ulica Stroma
fot. źródło: UM w Starachowicach
Ulica Podlesie
Ulica Podlesie
fot. źródło: UM w Starachowicach

W ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przewiduje się dofinansowanie w 2019 r. zadań na ulice:


Agencja Reklamy Marecki.name

- Na Szlakowisku,
- Żytnia,
- Podlesie (od Łącznej do Smugowej),
- Stroma.

- Mamy przygotowane w budżecie ponad milion złotych środków własnych po to żeby ogłosić przetargi na remonty tych ulic. Chcemy te prace wykonać do końca 2019 roku - mówi Prezydent Miasta Marek Materek. - Środki uzyskaliśmy dzięki wsparciu Wojewody Świętokrzyskiego Pani Agaty Wojtyszek. Chciałem podziękować Pani Wojewodzie i wszystkim pracownikom Urzędu Wojewódzkiego którzy z nami doskonale współpracują. Dziękuję przede wszystkim dyrektorowi Jackowi Sułkowi, który w ostatnich latach starał się nam jako Gminie pomagać.

W województwie świętokrzyskim do dofinansowania w 2019 roku zgłoszonych zostało 423 zadania, które zostały podzielone na klęski:

2010 - 2015 zostało zgłoszone 32 zadania

2016 - 2018 zostało zgłoszonych 391 zadań

Łączna wartość kosztorysowa zadań przedstawionych do dofinansowania to kwota 172 825 000 zł z czego kwota dofinansowania 140 042 000 zł.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało dla 46 jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego promesy przeznaczone na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w kwocie 52 872 000 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na realizację 160 zadań związanych z przebudową bądź remontem dróg gminnych i powiatowych uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych. Łącznie zostanie odbudowanych około 117 km dróg powiatowych i gminnych, jak również 2 mosty.

Kwota 52 872 000 zł zostanie przyznana w następujący sposób:

Powiaty
- 15 565 000 zł w ramach powyższej kwoty zrealizowane zostanie 31 zadań, które pozwolą wyremontować około 34 km dróg powiatowych.

Gminy - 37 307 000 zł w ramach powyższej kwoty zrealizowane zostanie 12 zadań, które pozwolą wyremontować około 83 km dróg gminnych.

źródło: UM w Starachowicach

REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English