AAA
Umowa na termomodernizację szpitala podpisana
Sroda, 13 marca 2019r. (godz. 10:13)

Sygnowano umowę na wykonanie termomodernizacji Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach. Dokumenty podpisywali dyrektor podmiotu leczniczego Katarzyna Arent oraz przedstawiciele radomskiej firmy ARBUD.

fot. źródło: PZOZ Starachowice

Inwestycja rozpocznie się wraz z początkiem kwietnia. W jej ramach wykonana zostanie termomodernizacja kompleksu czterech budynków wraz z dwoma łącznikami.


Zakres prac obejmuje ocieplenie podziemnych i nadziemnych części ścian zewnętrznych piwnic, cokołu budynku i kondygnacji nadziemnych o łącznej powierzchni 17 019,75 m2, ocieplenie stropodachu o powierzchni o łącznej powierzchni 7849,74 m2 oraz wymianę stolarki okiennej w liczbie 1443 szt. Wartość zadania wyceniona została na kwotę niespełna 10 mln. zł., z czego ponad 6 mln zł. pokryte zostanie z dofinansowania przyznanego przez Wojewódzki i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.

Ze względu na ogrom zaplanowanych prac inwestycja będzie przebiegać etapami.
W bieżącym roku ocieplone zostaną budynki B i D, w których mieszczą się pracownie diagnostyczno-zabiegowe, poradnie specjalistyczne i administracja oraz łącznik pomiędzy nimi. Z kolei w 2020 roku prace termomodernizacyjne obejmą budynki A i C, w których funkcjonują oddziały szpitalne, SOR, trakt porodowy i Stacja Dializ oraz łącznik.

Przypomnijmy, że o wykonanie termomodernizacji ubiegało się 8 firm. Oferty wahały się od kwoty niemal 6,5 mln. zł. do prawie 15 mln. zł. Po analizie dokumentów, od strony formalnej i rzeczowej, komisja konkursowa wybrała ofertę firmy ARBUD opiewającą na kwotę 9 957 294,99 zł.

źródło: PZOZ Starachowice

Agencja Reklamy Marecki.name
REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English