AAA
Jako pierwsza powstanie parkowa kawiarnia
Czwartek, 21 marca 2019r. (godz. 15:57)

Ruszyły prace przy rewitalizacji starachowickiego Parku Miejskiego. Pracownicy firmy Freedom wjechali sprzętem ciężkim na teren parku, który zmienia się w plac budowy.

fot. źródło: UM w Starachowicach
fot. źródło: UM w Starachowicach

- Rozpoczęto wykopy i prace związane z wykonaniem fundamentów i muru oporowego parkowej kawiarni i toalety publicznej, przełożono kolidujący z projektowanym obiektem kabel światłowodowy - informuje Prezydent Miasta Marek Materek.


Agencja Reklamy Marecki.name

Koszt inwestycji to ponad 12 640 000 zł Gmina pozyskała na to przedsięwzięcie dofinansowanie z dwóch źródeł tj. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 "Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo" oraz w ramach projektu "Rewitalizacja - lepsze życie w Starachowicach, mieście, które znalazło pomysł na siebie".

Jak podkreśla prezydent proces od pomysłu do jego fizycznej realizacji trwa bardzo długo.
- Od momentu uzyskania dofinansowania i podpisania preumowy do chwili kiedy fizycznie ruszyły prace w terenie minęło kilka lat - mówi prezydent. - W tym okresie przeprowadziliśmy konsultacje społeczne z mieszkańcami dotyczące ich wizji nowego parku, wspólnie ze Stowarzyszeniem Architektów Rzeczypospolitej Polskiej ogłosiliśmy konkurs architektoniczny na projekt, kolejne działania to opracowanie dokumentacji technicznej tego przedsięwzięcia oraz uzyskanie wymaganych przepisami pozwoleń, wyłonienie wykonawcy i wreszcie fizyczne rozpoczęcie prac.

A w ramach tych prac zaplanowano szereg działań, które odmienią starachowicki park, będzie nawiązanie do historii tego miejsca ale będzie także wiele nowoczesnych rozwiązań.
- Zaplanowano odbudowę istniejącej przed laty muszli koncertowej, parkowej kawiarni, budowę parku linowego, tarasów widokowych, zagospodarowanie cieku wodnego, posadzenie nowych krzewów i ozdobnej roślinności - wylicza Prezydent Miasta Marek Materek - Projekt zakłada także: modernizację głównych alejek i chodników, budowę ścieżki żelaza, budowę zjeżdżalni, montaż stołów do gier, stojaków rowerowych, budowę dog parku, rekonstrukcję wejścia do szybu kopalni Herkules. W parku oprócz ławek, pojawią leżaki. Zamontowane zostanie nowe oświetlenie, monitoring i punkty sieci Wi-Fi. Inwestycja zakłada także remont odcinka ulicy Chopina.

Starachowicki Park Miejski to blisko 10 hektarowy kompleks położony w centrum miasta w pięknej lokalizacji. Celem inwestycji jest przywrócenie temu miejscu jego dawnej świetności, spowodowanie - aby tak jak przed laty znów tętnił życiem i był miejscem najchętniej odwiedzanym przez starachowiczan.

źródło: UM w Starachowicach

Agencja Reklamy Marecki.name
REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English