AAA
Oświadczenie Zarządu Powiatu w Starachowicach
Wtorek, 23 kwietnia 2019r. (godz. 10:16)

Zarząd Powiatu w Starachowicach z niepokojem obserwuje przedłużające się negocjacje

w sprawie podwyżek wynagrodzeń pomiędzy związkami zawodowymi, reprezentującymi nauczycieli i Rządem RP. Niepokój ten jest tym bardziej uzasadniony, że strajk w oświacie nakłada się na okres klasyfikacji uczniów ostatnich klas w szkołach kończących się egzaminem maturalnym.


Zarząd Powiatu na bieżąco monitoruje sytuację strajkową w podlegających szkołach
i placówkach oświatowych. Z rozmów przeprowadzonych z dyrektorami szkół oraz przedstawicielami związków zawodowych wiemy, iż wszystkim stronom zależy na tym, aby uczniowie w jak najmniejszym stopniu zostali dotknięci niedogodnościami, które wiążą się
z akcją strajkową w oświacie.
Informujemy, iż pomimo trwającego strajku w I LO, II LO i ZSZ nr 1 wspomnianą wcześniej klasyfikację uczniów ostatnich klas już przeprowadzono. W ZSZ nr 2, ZSZ nr 3 i III LO zatwierdzenie klasyfikacji zaplanowano na 24.04.2019 r. Wszystkie ww. klasyfikacyjne posiedzenia rad pedagogicznych odbędą się przed graniczną datą 26.04.2019 r., wskazaną
w przepisach prawa jako termin zakończenia klasyfikacji.

źródło: Powiat Starachowicki

REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English