AAA
Starachowicki SOR z nowym sprzętem
Sroda, 12 czerwca 2019r. (godz. 08:05)

Urządzenia medyczne za ćwierć miliona złotych trafiły do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego starachowickiego szpitala. Dzięki unijnemu wsparciu doposażone zostały stanowiska wstępnej intensywnej terapii.

fot. źródło: PZOZ Starachowice
fot. źródło: PZOZ Starachowice
fot. źródło: PZOZ Starachowice
fot. źródło: PZOZ Starachowice

Wśród zakupionego sprzętu znajdują się: defibrylator, respirator, aparat USG, cztery kardiomonitory, dwa aparaty do podgrzewania płynów infuzyjnych, dwa pulsoksymetry, trzy zestawy intubacyjne oraz dwa kapnografy.


Agencja Reklamy Marecki.name

Rozszerzenie bazy sprzętowej przyczyni się do skrócenia czasu i zwiększenia skuteczności diagnostyki oraz leczenia, a co za tym idzie podniesie jakość i komfort leczenia, usprawnieni pracę personelu, a także poprawi dostępność do świadczeń dla osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.

Przypomnijmy, że Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej na doposażenie SOR otrzymał dofinansowanie w kwocie 225 065,04 zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020. Przyznane środki finansowe pokryły aż 85% kosztów całkowitych zakupu sprzętu medycznego.

źródło: PZOZ Starachowice

Agencja Reklamy Marecki.name
REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English