AAA
A może politechnika?
Spotkanie z przedstawicielami władz Politechniki Warszawskiej
Poniedzialek, 10 stycznia 2011r. (godz. 19:05)

W środę, 12 stycznia w Starachowicach przebywać będą przedstawiciele władz Politechniki Warszawskiej. O godz. 12.30, w sali Kinowej SCK, spotkają się oni z uczniami starachowickich szkół ponadgimnazjalnych oraz przedsiębiorcami.

fot. Panthermedia

Wizyta związana jest z inicjatywą utworzenia w naszym mieście filii renomowanej wyższej uczelni publicznej, bądź też samodzielnej publicznej wyższej uczelni. Rozmowy w tej sprawie prowadzi prezydent Wojciech Bernatowicz. Spotykał się już z władzami lubelskiego Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej , warszawskiego Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Politechniki Warszawskiej. I właśnie przedstawiciele tej ostatniej uczelni, odwiedzą w najbliższy czwartek Starachowice.


W skład delegacji PW wejdą: prof. dr hab. Inż. Władysław Wieczorek, prorektor ds. studenckich, dr Zdzisław Mączyński, pełnomocnik rektora ds. rekrutacji oraz Urszula Okulska – Deblessem, kierownik Biura ds. Promocji i Informacji. O 12.30 w sali kinowej SCK wezmą oni udział w spotkaniu z młodzieżą klas pierwszych i drugich starachowickich szkół ponadgimnazjalnych.

- Bardzo serdecznie zapraszam na to spotkanie uczniów – przyszłych
studentów, ale również ich rodziców oraz starachowickich przedsiębiorców - potencjalnych pracodawców tych młodych ludzi, oraz wszystkich zainteresowanych utworzeniem w naszym mieście wyższej uczelni. Będzie to doskonała okazja, aby od najbardziej kompetentnych osób dowiedzieć się jak najwięcej o Politechnice Warszawskiej i oferowanych przez nią kierunkach i warunkach studiów – mówi prezydenta Wojciech Bernatowicz.

Politechnika Warszawska to największa i najstarsza uczelnia techniczna w Polsce. To właśnie tam zgromadzony jest największy w Polsce potencjał naukowo-badawczy w dziedzinie nauk technicznych. Tam powstaje największa liczba liczących się w kraju i za granicą opracowań naukowych. O randze Politechniki Warszawskiej świadczą liczne umowy o współpracy z innymi uczelniami, wymiana kadry i studentów oraz wspólne programy badawcze.

Żadna z uczelni technicznych w Polsce nie dysponuje tak szerokim wachlarzem kierunków kształcenia, specjalności i specjalizacji dyplomowych. Umożliwia to zaspokojenie indywidualnych zainteresowań młodzieży i potrzeb rynku. Czynnikiem umożliwiającym realizację tak szerokiej oferty są warunki lokalowe i sprzętowe uczelni.

Politechnika posiada wiele gmachów skupionych w dwóch kampusach w centrum Warszawy, zapewniających możliwość organizacji i prowadzenia zajęć w dobrych warunkach. Wyposażenie pracowni w najnowszą aparaturę przekracza znacznie średni poziom krajowy. Rozbudowany system biblioteczny i skomputeryzowany system informacyjny ułatwiają studiowanie i pracę naukową.

Organizacja studiów, w tym punktowy system oceny ich zaawansowania, zgodny ze standardami międzynarodowymi, ułatwiają odbywanie części studiów za granicą. Wynikających stąd korzyści dla studentów nie sposób przecenić, a bliska integracja z Unią Europejską otworzy w tej dziedzinie nowe ogromne możliwości.

Nie można wreszcie pominąć bogatej oferty kulturalno-rozrywkowej, jaką Politechnika przedstawia swoim studentom. Czekają na nich kluby, zespoły artystyczne, organizacje społeczne, turystyczne i sportowe. Także łatwy dostęp do instytucji kulturalnych stolicy oraz imprez organizowanych przez inne warszawskie wyższe uczelnie ułatwia zaspokojenie wszechstronnych zainteresowań młodzieży.

PRZECZYTAJ TAKZE:
Morelowy - 19-01-2011 06:26
Potwierdzam:)
BOSS - 19-01-2011 01:44
Są jeszcze inne ( też ciekawe ! ) uczelnie
Vonhole - 17-01-2011 21:12
Tak się bawi, tak się bawi AGH ! AGH rulez!
dj_ip - 14-01-2011 13:06
A ja kończąc tą uczelnię, nie mogę jej polecić. Może i kiedyś była dobra, ale generalnie teraz to tylko na masę. Władze mają studentów głęboko w poważaniu. Nie są przeprowadzane żadne reformy całego tego administracyjnego betonu, który blokuje wszystkie potencjalnie ciekawe i dobre inicjatywy. Może to jest problem całego szkol [...]
BennyBenassi - 11-01-2011 20:12
Co potwierdzasz? Tylko nie mów że TY studiowales na PW.
iceman - 10-01-2011 20:30
Potwierdzam :)
gallanonim - 10-01-2011 19:49
piwo, wóda - polibuda, seks, muzyka - politechnika :)
aajkk - 10-01-2011 19:48
polecam PW! ;)
REKLAMA