AAA
Konieczne zmiany w ruchu
Niedziela, 02 listopada 2014r. (godz. 22:30)

Dodatkowy pas ruchu umożliwiający lewoskręt samochodom wyjeżdżającym z terenu Specjalnej Strefy Ekonomicznej powstanie przy ul. Radomskiej. Planowana inwestycja ma na celu poprawę ruchu przy ul. Radomskiej oraz usprawnienie wjazdu na teren Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Wniosek w tej sprawie do Urzędu Miejskiego złożył Zarząd Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Władze strefy jako pewne rozwiązanie problemów w komunikacji widzą wykonanie lewoskrętu na odcinku drogi przy przychodni NZOZ MED-STAR.


W tej sprawie z inicjatywy Prezydenta Miasta Sylwestra Kwietnia odbyło się trójstronne spotkanie w Urzędzie Miejskim. Uczestniczyli w nim Zarząd Specjalnej Strefy prezes Cezary Tkaczyk i wiceprezes Zdzisław Kobierski oraz dr Zofia Życińska kierująca zakładem opieki zdrowotnej w sąsiedztwie którego ma być realizowana inwestycja oraz naczelnik i kierownicy z Wydziały Nieruchomości, Architektury i Planowania Przestrzennego.

- Otrzymaliśmy od inwestorów działających na terenie strefy informacje, że w związku z planowanym dalszym rozwojem działalności ich firm, nastąpi zwiększenie ruchu towarowo - osobowego dlatego konieczne są rozwiązania usprawniające komunikację na tym terenie. - mówi Cezary Tkaczyk prezes Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Starachowice".

- Planowane wykonanie trzeciego pasa ruchu i lewoskrętu to działanie mające na celu poprawę i usprawnienie komunikacji - mówi Prezydent Miasta Sylwester Kwiecień - Inwestorem tego przedsięwzięcia zostałaby Specjalna Strefa Ekonomiczna, a Miasto Starachowice w porozumieniu z NZOZ-em udostępniłoby teren. Docelowo, po uzgodnieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich, który jest zarządcą ulicy Radomskiej, w tym miejscu chcielibyśmy wybudować instalację świetlną.

Kolejne spotkanie, jak ustaliły strony, odbędzie się w miejscu gdzie planowana jest inwestycja.

REKLAMA