AAA
Zmiana organizacji ruchu u zbiegu ul. Kopalnianej, Leśnej i Majówki
Sroda, 07 wrzesnia 2016r. (godz. 09:44)

Zmieniono organizację ruchu u zbiegu ulic Leśnej, Kopalnianej i Majówki.

W miejsce bardzo niebezpiecznego skrzyżowania, na którym dochodziło w ostatnim czasie do licznych wypadków wybudowane zostało rondo. Swoją lokalizację zmieniły przejścia dla pieszych, przy których wybudowano wysepki mające umożliwić bezpieczne przejście przez jezdnię z możliwością zatrzymania się na środku, namalowano nowe oznakowanie poziome. Zamiast trzech pasów ruchu wytyczono dwa, a pozostały wygląd skrzyżowania nie uległ zmianom.


Budowa ronda to odpowiedź władz powiatu, czyli zarządcy drogi na zdarzenia wypadkowe, które stawały się w tym miejscu coraz częstsze oraz coraz bardziej niebezpieczne.

REKLAMA