AAA
Inwestycje drogowe mające "odkorkować" miasto
Poniedzialek, 06 marca 2017r. (godz. 13:24)

Samorządy Województwa Świętokrzyskiego, Powiatu Starachowickiego oraz Gminy Starachowice współpracują także na rzecz budowy ronda przy skrzyżowaniu ulic Batalionów Chłopskich i Radomskiej w Starachowicach.

- Gmina wspólnie z powiatem zawarła umowę z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego dotyczącą realizacji tej inwestycji - informuje prezydent - Zabezpieczyliśmy w budżecie miasta na ten cel 400 tys. zł. Taka sama kwota już została zabezpieczona także w budżecie powiatu. Podobną kwotę ma na ten cel przeznaczyć samorząd województwa. - Jesteśmy w stałym kontakcie z dyrektorem Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego. Mam nadzieję, że w tym roku tę inwestycję uda nam się wspólnie realizować.


Na liście rezerwowej Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 znalazł się wniosek złożony przez Powiat Starachowicki dotyczący budowy ronda u zbiegu ulic Szkolnej i Iglastej oraz projektowanej drogi do Batalionów Chłopskich.

Jak już wcześniej pisaliśmy w planach jest także "Budowa połączenia ulicy Batalionów Chłopskich z drogą powiatową (ul. Szkolna) w ciągu ulicy Batalionów Chłopskich". Inwestycja ta obejmuje budowę drogi o łącznej długości około 829 metrów razem z chodnikiem oraz zlokalizowaną za nim ścieżkę rowerową, a także wykonanie odwodnienia oraz oświetlenia ulicznego. Fundusze zabezpieczone przez radnych w budżecie miasta stanową wkład własny Gminy Starachowice, konieczny do ubiegania się o dofinansowanie z środków zewnętrznych. Wstępny koszt tego przedsięwzięcia oszacowano na kwotę około 4 mln zł.

- Jest to niezwykle ważna inwestycja będąca tzw. bajpasem dla ul. Radomskiej, która w momencie gdy jest zakorkowana stanowi duże utrudnienie w poruszaniu się dla wszystkich pojazdów w tym karetek dojeżdżających do Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Polsko - Amerykańskich Klinik Serca. - informował Prezydent Miasta Marek Materek - Dlatego postanowiłem ubiegać się o finansowanie tej inwestycji z budżetu krajowego. Za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego pani Agaty Wojtyszek zwróciłem się do Premier Rządu pani Beaty Szydło z wnioskiem w tej sprawie.

Dodatkowo Gmina Starachowice złożyła do Starostwa Powiatowego wniosek o wydanie zgody na realizację wymienionej inwestycji drogowej którą, jak informuje prezydent, w ciągu dwóch miesięcy powinna otrzymać.
- W momencie kiedy uzyskamy tę zgodę i otrzymamy dofinansowanie to realizacja tego zadania musiałby zostać zrobiona i rozliczona do końca roku 2017. - mówi Prezydent Marek Materek.

Gdyby wymienione przedsięwzięcia drogowe zostały zrealizowane usprawniłoby to znacząco ruch w tej części miasta, gdzie zlokalizowanych jest najwięcej zakładów pracy, instytucji publicznych, a także przychodni zdrowia oraz szpital i klinika. To z pewnością przyczynia się do tego że, jak wykazał przeprowadzony w kwietniu ubiegłego roku pomiar ruchu, ulicą Radomską przejeżdża dziennie średnio ponad 15 tysięcy aut dodajmy, że średnie natężenie dla dróg krajowych wynosi około 11 tysięcy samochodów.


źródło: UM w Starachowicach

REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English