AAA
KOMUNIKAT - trening systemów alarmowych
Wtorek, 06 czerwca 2017r. (godz. 11:16)

W dniach 6-8 czerwca 2017 roku (termin zapasowy 9 czerwca br.) zostanie przeprowadzony na terenie całego kraju, w tym również na terenie województwa świętokrzyskiego, trening ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza.

Trening systemów alarmowych będzie elementem ćwiczenia RENEGADE - SAREX 17/I, zorganizowanego przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Udział w nim wezmą m.innymi Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego oraz elementy ostrzegania i alarmowania powiatów, gmin oraz struktur organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej i


Policji.

W związku z powyższym w naszym mieście prawdopodobnie będzie wykorzystany system alarmowania ludności i nadany zostanie sygnał alarmowy (włączone zostaną syreny alarmowe) dotyczący zagrożenia z powietrza.

Zespół Zarządzania Kryzysowego
i Spraw Obronnych UM w Starachowicach

REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English