AAA
Powstanie rondo u zbiegu ulic Radomskiej i Batalionów Chłopskich
Czwartek, 08 czerwca 2017r. (godz. 15:11)

Jeszcze w tym roku, jak deklaruje Wicemarszałek Jan Maćkowiak, powstanie rondo przy jednej z najruchliwszych tras w mieście, a mianowicie u zbiegu ulic Radomskiej i Batalionów Chłopskich. Koszt tego zadania to 1 mln. 200 tys. zł. Takie rozwiązanie komunikacyjne, jak podkreśla Prezydent Miasta Marek Materek, z pewnością ułatwi i usprawni ruch w tej części miasta.

fot. Małgorzata Zatorska - Urząd Miejski w Starachowicach
fot. Małgorzata Zatorska - Urząd
Miejski w Starachowicach

Informację o planowanej w Starachowicach inwestycji przekazali podczas wspólnej konferencji Prezydent Miasta Marek Materek, Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego odpowiedzialny za infrastrukturę drogową na terenie regionu Jan Maćkowiak oraz Damian Urbanowski Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.


- Dzisiejszym spotkaniem chcemy przeciąć wszelkie spekulacje dotyczące budowy ronda u zbiegu ulic Radomskiej i Batalionów Chłopskich. - mówi Prezydent Marek Materek - Inwestycji niezwykle ważnej dla kierowców jeżdżących tą trasą. Dla nas, dla Gminy jest to także przedsięwzięcie niezwykle istotne, które łączy się w ciąg działań zaplanowanych na najbliższe trzy lata są to: wspomniana budowa ronda, poprawa ulicy Batalionów Chłopskich, budowa łącznika pomiędzy ul. Batalionów Chłopskich, a ul. Iglastą oraz inwestycja powiatu czyli budowa ronda u zbiegu ulic Iglastej i Szkolnej.

Ulica Radomska, to obecnie jedna z najczęściej uczęszczanych tras w mieście. Stanowi ona dojazd do wielu firm zlokalizowanych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a także do instytucji takich jak Powiatowy Urząd Pracy, Miejski Zakład Komunikacyjny, Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej i inne. Jest to także droga wylotowa z miasta w kierunku Radomia. Szczególnie w godzinach popołudniowych przejazd tą trasą jest znacznie utrudniony dlatego też miejscowe władze podjęły starania w kierunku budowy na tym odcinku ronda. Dokumentacja dotycząca tej inwestycji została przygotowana wspólnie przez lokalne samorządy miasta i powiatu.

7 czerwca Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął decyzję o wprowadzeniu do budżetu województwa nowego zadania tj. Budowa ronda przy ul. Radomskiej, przy skrzyżowaniu z ul. Batalionów Chłopskich.

- Wierzę, że radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego podczas sesji zaplanowanej na 22 czerwca swoją decyzją spowodują, że tak się stanie. - Jan Maćkowiak. - Wiem jakie problemy komunikacyjne są przy ul. Radomskiej. Punktem newralgicznym do załatwienia w pierwszej kolejności jest skrzyżowanie ul. Radomskiej z ul. Batalionów Chłopskich. Wcześniej podpisaliśmy porozumienie z prezydentem i starostą o współfinansowaniu tego przedsięwzięcia przez samorządy, w 1/3. Wartość całego zadania to około 1 mln. 200 tys. zł. Wpisujemy to jako zadanie jednoroczne do realizacji przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Wierzę, że jeszcze w tym roku oddamy mieszkańcom do użytku nowe rondo.

Jak deklaruje Damian Urbanowski Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich prace miałyby ruszyć pod koniec sierpnia lub na początku września i potrwać do końca roku. Na czas realizacji inwestycji ulica Radomska nie może zostać zamknięta, musi być utrzymana jej przejezdność w trakcie prowadzenia prac. Na czas budowy opracowana zostanie koncepcja zmian w organizacji ruchu.
- Gdy zbudujemy obwodnicę Starachowic, ulica Radomska z mocy prawa przejdzie w administrowanie przez powiat i dalej to będzie decyzja Zarządu Powiatu, czy chcą tą drogą zarządzać czy przekażą ją prezydentowi. - mówi Jan Maćkowiak z Zarządu Województwa - Koncepcja budowy północno - zachodniej obwodnicy Starachowic jest gotowa. Dokumenty zostały złożone w sprawie wydania decyzji środowiskowej do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. 10 sierpnia taka decyzja ma zostać wydana.

Budowa północno - zachodniej obwodnicy Starachowic miałaby zostać wpisana na listę jako 14 zdanie inwestycyjne realizowane w ramach Regionalnego Programu Inwestycyjnego.

- Deklaruję w imieniu własnym oraz moich kolegów z Zarządu i Marszałka Województwa, że obwodnica Starachowic to ważna inwestycja dla nas, gdy tylko dokumentacja i decyzja środowiskowa będą gotowa to przedsięwzięcie znajdzie się w naszych planach. Perspektywa czasowa w której musimy zrealizować to zadanie - to obecna perspektywa finansowa. Koszt prognozowany tego to 40-60 mln. zł, źródło finansowania to pieniądze europejskie z Regionalnego Programu Operacyjnego plus wkład własny samorządu.


źródło: UM w Starachowicach

REKLAMA