AAA
Łącznik ulic Batalionów Chłopskich i Szkolnej na finiszu
Poniedzialek, 08 stycznia 2018r. (godz. 09:23)

Dobiegają końca prace przy budowie łącznika pomiędzy ulicami Batalionów Chłopskich, a Szkolną w Starachowicach. Już niebawem zamiast stać w korku na ul. Radomskiej kierowcy będą mogli przejechać nową drogą, biegnącą przez las i łączącą ul. Szkolną z ul. Batalionów Chłopskich, a następnie na rondzie włączyć się do ruchu w ulicę Radomską. Nowe rozwiązania drogowe to sposób władz na walkę z zakorkowanymi ulicami.

fot. źródło: UM w Starachowicach
fot. źródło: UM w Starachowicach
fot. źródło: UM w Starachowicach

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Gminę Starachowice. Wykonawcą prac jest firma BUDROMOST ze Starachowic. Koszt budowy łącznika to ponad 3 mln zł. W miniony piątek Prezydent Miasta Marek Materek wspólnie z Zastępcą ds. Gospodarczych Ewą Skibą oraz kierownictwem firmy Budromost wizytował realizowaną inwestycję.


Agencja Reklamy Marecki.name

- Wykonywano już prace brukarskie, chodnik, ścieżkę rowerową i 2 warstwy asfaltu: zasadniczą podbudowę i warstwę wiążącą z betonu asfaltowego, pozostała do wykonania warstwa ścieralna z mieszanek asfaltowych oraz odwodnienie drogi. - informuje Prezydent Miasta Marek Materek. - Obecnie trwają prace wykończeniowe, w przyszłym tygodniu będzie montowane oświetlenie uliczne. Wiosną, kiedy tylko dobiegną końca prace prowadzone przy budowie ronda u zbiegu ulic Iglastej i Szkolnej, które realizowane są na zlecenie powiatu, a także odcinek drogi przy ogrodzeniu Zespołu Szkół Zawodowych wtedy będzie możliwe puszczenie ruchu tą nową trasą. Jeśli chodzi o etap gminny tej inwestycji to jesteśmy przygotowani, aby bez warstwy ścieralnej puścić ruch w momencie, kiedy zakończy się budowa ronda. Tak jesteśmy też umówieni z wykonawcą. To znaczy, że ruch puszczony zostanie zanim położona zostanie ostatnia warstwa asfaltu - warstwa ścieralna. To nastąpi wiosną gdy temperatura będzie wynosiła ponad 12 stopni.

Długość budowanego odcinka to ok. 900 m.b. drogi o nawierzchni bitumicznej z jednostronnym chodnikiem i ścieżką rowerową wraz z odwodnieniem i oświetleniem.

Budowany przez gminę łącznik to wspólnie z budowanym przez powiat u zbiegu ulic Iglastej i Szkolnej rondem sposób włodarzy na odkorkowanie tej części miasta.
Istniejący układ komunikacyjny w tym rejonie miasta jest ściśle powiązany z drogami wojewódzkimi i powiatowymi. Obciążenie komunikacyjne przekracza wszelkie dopuszczalne normy związane z natężeniem ruchu.

Dane statystyczne, przekazane z Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach mówią, że ilość zdarzeń drogowych zaistniałych przy ul. Radomskiej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku stanowi 11 % wszystkich zdarzeń drogowych w naszym mieście (dane wg Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji Drogowych) - co stanowi największy procentowy udział w ogólnej liczbie odnotowanych wypadków i kolizji.

Według badań wykonanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, średni dobowy ruch w punkcie pomiarowym przy ul. Radomskiej (przejście dla pieszych przy cmentarzu) w 2010 r wynosiła 4 644 pojazdów na dobę, w 2015r. zwiększyła się do 5 744 pojazdów na dobę w kwietniu 2016 r. wykazał, że ilość pojazdów wynosi 15 327 na dobę.

W tej części miasta znajduje się infrastruktura krytyczna - Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej, do którego jedyny dojazd jest możliwy tylko ulicą Radomską. Sytuacja taka przyczynia się do powstawania zatorów i korków, uniemożliwiając często dojazd do Szpitala Powiatowego oraz wydłuża czas reakcji innych służb w sytuacjach kryzysowych. Brak możliwości szybkiego i bezkolizyjnego dojazdu stwarza bardzo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, a co się z tym wiąże bezpieczeństwa, zdrowia i życia mieszkańców.


źródło: UM w Starachowicach

PRZECZYTAJ TAKZE:
Star 266 - 08-01-2018 10:49
Jedna zniewielu od dawna wyczekiwanych modernizacji miejskich dróg, która dużo wniesie do rozładowania koszmarnych wręcz korków w godzinach dojazdu i wyjazdu z pracy ze strefy. Przydał by się jeszcze ten wiadukt koło Brico. Może wtedy dało by się odczuć większą przepustowość ruchu głównych arterii miasta bo teraz w okolicach [...]
REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English