AAA
"Teleopieka" - nowoczesna pomoc samotnym, chorym i potrzebującym
Sobota, 29 lipca 2017r. (godz. 09:09)

Starachowice, jako pierwsze miasto w regionie, na początku lipca wprowadziły System OPOS24 "Teleopieka". Specjalnie zaprogramowane, proste w obsłudze, telefony komórkowe otrzymało 10 osób chorych, samotnych i potrzebujących pomocy. Pomoc tę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, mogą otrzymać właśnie dzięki przekazanym urządzeniom.

fot. źródło: UM w Starachowicach

O to - czy urządzenia są pomocne i czy zwiększają poczucie bezpieczeństwa? pytał Prezydent Miasta Marek Materek, który w piątkowe popołudnie odwiedził osoby objęte Teleopieką.


Funkcjonujący w Starachowicach system Teleopieka gwarantuje starszym, samotnym, chorym, niesamodzielnym pomoc w ich miejscu zamieszkania. Do pilotażowego projektu włączone zostały osoby potrzebujące, które korzystają z usług opiekuńczych za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, u których ze względu na osamotnienie, wiek, zły stan zdrowia, może być potrzebne wsparcie w codziennym funkcjonowaniu lub bezpośrednia pomoc. Osoby objęte Teleopieką otrzymały specjalnie zaprogramowane, proste w użyciu i obsłudze telefony komórkowe. W sytuacji zagrożenia (np. nagłe pogorszenie stanu zdrowia, awaria, pożar) wystarczy nacisnąć dużą, czytelną aplikację w telefonie, a urządzenie wysyła sygnał alarmowy do centrali, która obsługuje system. Centrala - Operator oddzwania lub powiadamia w zależności od problemu odpowiednie służby, techniczne lub ratunkowe, rodzinę czy opiekuna MOPS w Starachowicach. Operator obserwuje i koordynuje akcję pomocową. Operator otrzymując zgłoszenie, wie kto i skąd dzwoni, jaki jest jego stan zdrowia, jakie leki przyjmuje. Znane są również osoby z najbliższego otoczenia, które mogą zostać powiadomione o zagrożeniu.

W Starachowicach System Teleopieki uruchomiony został pilotażowo od 1 lipca 2017 roku. Objęte zostało tymi usługami 10 osób starszych, chorych, niesamodzielnych.

W piątkowe popołudnie Prezydent Miasta Marek Materek sprawdzał funkcjonowanie usługi Teleopieki odwiedzając dwie podopieczne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, panią Barbarę i panią Danutę. Obie panie mieszkają samotnie i cierpią na poważne problemy zdrowotne.
Podczas wizyty prezydent za pośrednictwem przekazanych smartfonów łączył się z operatorem System OPOS24 sprawdzając jego dostępność i gwarancję pomocy.
Obie panie przyznały, że dzięki otrzymanym urządzeniom zwiększyło się ich poczucie bezpieczeństwa, a dzięki temu poprawił komfort codziennego funkcjonowania.
Uczestniczący w spotkaniach zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Krzysztof Dróżdż oraz pracownica Działu Usług Specjalistycznych przyznali, że przybywa osób zainteresowanych korzystaniem z pomocy jaką umożliwiają nowoczesne technologie.
- Podczas dzisiejszych spotkań z paniami przekonałem się jak ważnym wsparciem jest pomoc, którą udzielamy za pośrednictwem systemu Teleopieki seniorów i osobom chorym w naszym mieście. - mówi Prezydent Miasta Marek Materek - Widzę, że to ma sens i konieczny jest dalszy rozwój tego systemu. Planuję w przyszłości zakup specjalnych opasek monitorujących, które będą na bieżąco sprawdzały temperaturę, ciśnienie i inne parametry osoby, która będzie opaskę nosić. Dane te, informujące o stanie zdrowia będą na bieżąco przesyłane do systemu obsługiwanego przez lekarza lub pielęgniarkę czy opiekunkę. W momencie zasłabnięcia czy upadku system samodzielnie przesyła sygnał o pomoc. Czyli jest to jeszcze bardziej rozwinięta forma pomocy od tej, którą pilotażowo wdrożyliśmy w naszym mieście. O środki finansowe umożliwiające nam rozbudowę tego systemu będziemy się starali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.


źródło: UM w Starachowicach

REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English