AAA
Nowe miejsca parkingowe na osiedlu Południe
Wtorek, 03 pazdziernika 2017r. (godz. 10:35)

Blisko 40 nowych miejsc postojowych powstało na osiedlu Południe. Utwardzenie terenu działek pod parkingi przy ul. Hauke Bosaka i Pustowójtówny to przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez Gminę Starachowice i Spółdzielnię Lokatorsko - Własnościową "Wanacja".

fot. źródło: UM w Starachowicach

- Jednym z ważniejszych problemów z jakimi borykają się mieszkańcy starachowickich osiedli to brak miejsc parkingowych. Wspólnie ze Spółdzielnią Lokatorsko - Własnościową "Wanacja" zadbaliśmy o to, żeby takich miejsc przybyło na osiedlu Południe przy ul. Pustowójtówny i Hauke Bosaka. - informuje Prezydent Miasta Marek Materek. - W ramach zawartego porozumienia Gmina Starachowice zakupiła i przekazała na rzecz spółdzielni materiały budowlane o łącznej wartości blisko 30 tysięcy złotych. Za współpracę przy realizacji tego przedsięwzięcia serdecznie dziękuję panu Stanisławowi Bzymkowi prezesowi spółdzielni "Wanacja", mieszkańcom oraz radnemu z tego okręgu, panu Piotrowi Babickiemu.


Spółdzielnia "Wanacja" poniosła koszty związane z wykonaniem miejsc postojowych w wysokości blisko 64 tysięcy złotych. W ramach tej współpracy powstało w sąsiedztwie bloków przy ul. Pustowójtówny i Hauke Bosaka - 37 nowych miejsc postojowych wykonanych z kostki brukowej.

- Współpraca z władzami miasta układa się bardzo dobrze i co roku korzystamy z pomocy urzędu, szczególnie w zakresie budowy miejsc postojowych. Koszt całego przedsięwzięcia to łącznie ponad 93 tysiące złotych. Myślę, że będziemy dalej współpracować z władzami, aby to osiedle wyglądało coraz piękniej i było chlubą miasta.- mówi prezes spółdzielni "Wanacja" Stanisław Bzymek.

Budowa dodatkowych parkingów to inwestycja oczekiwana przez mieszkańców, którzy borykając się z brakiem wolnych miejsc parkingowych swoje samochody parkowali na chodnikach blokując przejście pieszym lub na drogach utrudniając przejazd innych aut.

- Inwestycja ta, jest to realna odpowiedź na jedną z największych potrzeb w Starachowicach. - mówi radny Rady Miejskiej Piotr Babicki. - Wspólnie z panem prezesem i w konsultacji z mieszkańcami zastanawiamy się nad dalszymi możliwościami w tym względzie. Wspólnie złożyliśmy wniosek do przyszłorocznego budżetu w którym, za przychylnością pana prezydenta i radnych, być może w podobnej formule współpracy uda się jeszcze jakieś miejsca parkingowe dla mieszkańców osiedla uzyskać. Czego bym sobie i mieszkańcom życzył. Chciałbym podkreślić, że ta forma współpracy jest bardzo dobra, opłacalna i korzystna dla miasta i jego mieszkańców.

Powstanie dodatkowych miejsc postojowych przy ul. Pustowójtówny ważne jest także dla mieszkańców z innych części miasta, którzy na osiedle Południe przyjeżdżają, aby skorzystać ze zlokalizowanego tu placu rekreacyjnego lub rozbudowanego placu zabaw.


źródło: UM w Starachowicach

REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English