AAA
Młodzież z naszego powiatu ze stypendiami premiera
Czwartek, 05 pazdziernika 2017r. (godz. 10:21)

Pięcioro uczniów z naszego powiatu zostało stypendystami Prezesa Rady Ministrów. Są to: Katarzyna Bidzińska z I LO w Starachowicach, Kacper Kiciński z II LO w Starachowicach, Natalia Ćwiek z III LO w Starachowicach, a także Michał Mirkiewicz z Technikum nr 1 w ZSZ nr 1 w Starachowicach i Bartosz Klepacz z Technikum nr 2 w ZSZ nr 2 w Starachowicach.

fot. Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Taką "nagrodę" może dostać tylko jedna osoba z każdej szkoły. Zwykle jest to uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w średnią ocen w szkole lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendyści Prezesa Rady Ministrów otrzymują "nagrodę" finansową wysokości 2 580 złotych, rozłożoną w dwóch transzach. W tym roku kalendarzowym stypendyści otrzymają 1032 złote, natomiast pozostałą część dostaną w roku przyszłym, przed wakacjami.


Na liście kandydatów do tego wyróżnienia, zatwierdzonej przez Prezes Rady Ministrów Beatę Szydło, znalazło się 133 uczniów z województwa świętokrzyskiego, w tym pięcioro z naszego powiatu.
Są to:
- Katarzyna Bidzińska - I Liceum Ogólnokształcące imienia Tadeusza Kościuszki w Starachowicach
- Kacper Kiciński - II Liceum Ogólnokształcące imienia Stanisława Staszica w Starachowicach
- Natalia Ćwiek - III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Starachowicach
- Michał Mirkiewicz - Technikum numer 1 w Zespole Szkół Zawodowych numer 1 imienia majora H. Dobrzańskiego " Hubala" w Starachowicach.
- Bartosz Klepacz - Technikum Numer 2 imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych Numer 2 w Starachowicach.

Wszystkim stypendystom gratulujemy!

REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English