AAA
Pracują nad koncepcją zmiany ruchu w Starachowicach Dolnych
Poniedzialek, 09 pazdziernika 2017r. (godz. 12:28)

W miniony czwartek w Starostwie Powiatowym odbyło się kolejne spotkanie w sprawie koncepcji programowo-przestrzennej układu drogowego w Starachowicach Dolnych. W spotkaniu uczestniczyli Wicestarosta Marek Pawłowski, Członek Zarządu Powiatu Andrzej Sendecki, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Leszek Śmigas, Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Skiba, Architekt Miasta Marcin Bednarczyk oraz projektanci m.in. Tomasz Stawarz i Krzysztof Wąchalski.

fot. źródło: UM w Starachowicach

Opracowanie koncepcji zostało zlecone w ubiegłym roku przez Starostwo Powiatowe, ponieważ ulica Radomska znajduje się w ciągu dróg powiatowych. W pracach koncepcyjnych od stycznia aktywnie uczestniczą także pracownicy Urzędu Miejskiego. Projektanci w tym roku mają zakończyć ten etap prac. Planowane jest również uzyskanie decyzji środowiskowej.


- Podczas czwartkowego spotkania omówiono aspekty drogowe oraz konstrukcyjne, które w przypadku lokalizacji serca starachowickiej rewitalizacji, a także bliskości Muzeum Przyrody i Techniki mają również istotne znaczenie estetyczne i wizerunkowe. - informuje Prezydent Miasta Marek Materek - Na podstawie przygotowanej przez gdańską firmę koncepcji układu drogowego Architekt Miasta przygotował grafikę uwzględniającą zagospodarowanie Starachowic Dolnych wraz z placem dworcowym i nadbrzeżem Pasternika z restauracją. Jest na niej zawarta również propozycja zmiany lokalizacji peronów przy placu dworcowym, które mogłyby być przeniesione w ramach planowanej modernizacji linii kolejowej.

Istotnym wkładem gminy w realizację tego przedsięwzięcia, jak podkreśla prezydent, będzie udostępnienie własnych nieruchomości, przez które ma przebiegać nowa trasa. O dofinansowanie tego kosztowanego rozwiązania komunikacyjnego samorządowcy planują ubiegać się w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz w Polskich Kolejach Państwowych.


źródło: UM w Starachowicach

REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English