AAA
Zagospodarowanie przestrzenne Starachowic według pomysłów studentów Politechniki Warszawskiej
Piatek, 23 lutego 2018r. (godz. 09:53)

Po raz kolejny studenci Politechniki Warszawskiej opracowali projekty zagospodarowania przestrzennego wybranych obszarów problemowych Miasta Starachowice, które zaprezentowali podczas Seminarium zorganizowanego w sali Olimpia Urzędu Miejskiego. Współpraca pomiędzy gminą i uczelnią realizowana jest od trzech lat na mocy zawartego porozumienia, a pomysły warszawskich studentów już znalazły zastosowanie w miejskiej przestrzeni.

fot. źródło: UM w Starachowicach

Uczestnikami seminarium są studenci studiów stacjonarnych II stopnia Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej wraz z opiekunami dr inż. arch. Agnieszką Cieśla, oraz mgr inż. Andrzejem Szymonem Borkowskim.


Agencja Reklamy Marecki.name

Podczas spotkania studenci zaprezentowali projekty zagospodarowania przestrzennego obszarów problemowych Miasta Starachowice, są to; Dworzec Wschodni, Dworzec Zachodni, Centrum Manhattan, Zbiornik wodny Pasternik, ul. Hutniczna, teren Szlakowiska, Park Młynówka, oraz Osiedle Michałów. Projekty opracowano w ramach przedmiotu "Komputerowe modele przestrzenne - zastosowanie w analizach i projektach". Przygotowano również prezentacje projektów Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Starachowice opracowanych w ramach przedmiotu "Planowanie przestrzenne rozwoju miasta".

- Cieszę się, że po raz kolejny gościmy studentów Politechniki Warszawskiej w naszym mieście. - mówi Prezydent Miasta Marek Materek - Prace, które przygotowali są ciekawe, niektóre elementy będzie można wkomponować w przygotowywane projekty rewitalizacji wybranych obszarów miasta. Pomysły studentów z poprzednich seminariów, już znalazły zastosowanie m.in. przy zagospodarowaniu placu przy ul. Na Szlakowisku oraz skweru i fontanny przy Szkole Podstawowej nr 9.

Spośród tegorocznych projektów studenckich zainteresowanie prezydenta wzbudziła wieża widokowa usytuowana przy zalewie Pasternik oraz sposób zagospodarowania Dworca Zachodniego PKP.

Współpraca z kreatywnymi studentami, jak zapowiedział Prezydent, będzie kontynuowana.źródło: UM w Starachowicach

Agencja Reklamy Marecki.name
REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English