AAA
Starachowice otrzymają ponad 270 tys. zł dotacji na Program Senior +
Sroda, 28 marca 2018r. (godz. 14:54)

Prezydent Starachowic Marek Materek wspólnie z Wojewodą Świętokrzyskim Agatą Wojtyszek podpisali porozumienie dotyczące realizacji zadań publicznych w ramach Programu Wieloletniego Senior+, podczas konferencji zorganizowanej w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach.

fot. Małgorzata Zatorska - Urząd Miejski w Starachowicach
fot. Małgorzata Zatorska - Urząd
Miejski w Starachowicach

Dotacje przyznane na realizację Programu Senior+ w 2018 r. obejmują: 150 000 zł na utworzenie nowego ośrodka wsparcia dla seniorów w formie Klubu Senior+, całkowita planowana wartość zadania wynosi 196 600 zł, w tym 46 600 zł stanowi wkład własny Gminy.


Klub Senior+ utworzony zostanie w Galerii Skałka obok istniejącego Dziennego Domu Senior+. Klub po jego utworzeniu będzie oferował 31 miejsc stałych, przyznawanych w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej.
Utworzenie Klubu polega na adaptacji i remoncie 4 pomieszczeń Galerii. Po zakończeniu zaplanowanych prac powstanie sala klubowa z aneksem kuchennym, przeznaczona do spotkań ogólnych oraz zajęć sportowo-ruchowych, wystaw i ekspozycji, pokój kanapowy do kameralnych spotkań i relaksu. Zaplanowano także pomieszczenie dla trenerów/animatorów oraz kolejne w którym znajdować się będzie biuro klubu. Powstaną 2 odrębne toalety dostosowane do osób niepełnosprawnych.

Uzupełnieniem robót budowlanych i adaptacyjnych będzie wyposażenie wymienionych pomieszczeń w meble, sprzęt sportowy i elektroniczny niezbędny do prowadzenia działań w Klubie oraz zastawę stołową do prowadzenia klubokawiarni, organizacji spotkań i imprez okolicznościowych dla klubowiczów.

Druga dotacja przyznana dla Starachowic w wysokości 126 000,00 zł stanowi dofinansowanie do bieżącej działalności Dziennego Domu Senior+, który w naszym mieście funkcjonuje od 2015 roku i obecnie skupia on 35 seniorów.


źródło: UM w Starachowicach

Agencja Reklamy Marecki.name
REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English