AAA
Podpisano umowę na wymianę opraw oświetleniowych na terenie miasta
Poniedzialek, 23 kwietnia 2018r. (godz. 14:46)

Ponad 4 tysiące lamp ulicznych na terenie miasta zostanie wymienionych na nowe i energooszczędne w ramach projektu pn. "Optymalizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Starachowice". Całkowity koszt przedsięwzięcia to 7,5 mln zł, gmina na ten cel otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w wysokości 85% wartości inwestycji tj. 6,4 mln zł. Projektem zostało objęte 4 072 punkty świetlne na terenie miasta. W zakresie inwestycji zakłada się: wymianę wysięgników do opraw, przewodów zasilających oprawy, styczników i bezpieczników, montaż systemu sterowania i zarządzania oświetleniem czyli wszystkich tych instalacji, które pozwolą oszczędniej oświetlić miasto.

fot. Ponad 4 tysiące lamp ulicznych na terenie miasta zostanie wymienionych na nowe i energooszczędne w ramach projektu pn. „Optymalizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Starachowice". Całkowity koszt przedsięwzięcia to 7,5 mln zł, gmina na ten cel otrzy
fot. Ponad 4 tysiące lamp
ulicznych na terenie miasta
zostanie wymienionych na
nowe i energooszczędne w
ramach projektu pn.
„Optymalizacja
oświetlenia ulicznego w
Gminie Starachowice".
Całkowity koszt
przedsięwzięcia to 7,5 mln
zł, gmina na ten cel otrzy

Celem głównym wymienionego projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Starachowice poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia publicznego i obniżenie zużycia energii oraz redukcji zanieczyszczenia powietrza.


Realizacja projektu ruszy jeszcze w tym roku i potrwa do 2019 r. Szacunkowe oszczędności to 60 - 70 % dotychczasowych kosztów ponoszonych na oświetlenie ulic i chodników na terenie miasta.

Przygotowany przez Gminę Starachowice projekt wynika z zatwierdzonego "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Starachowice". Zaplanowana do wykorzystania w ramach projektu technologia LED charakteryzuje się wysoką skutecznością świetlną, dając znaczny strumień światła przy niskim poborze energii elektrycznej. Realizacja projektu przyczyni się także do budowy bardziej konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej Województwa Świętokrzyskiego.

Umowę podpisali: z ramienia Województwa Świętokrzyskiego Marszałek Województwa Adam Jarubas i Członek Zarządu Marek Szczepanik, z ramienia Gminy Starachowice Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek i Skarbnik Miasta Starachowice Halina Piwnik.


źródło: UM w Starachowicach

Agencja Reklamy Marecki.name
REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English