AAA
Nowa droga oddana do użytku mieszkańców
Wtorek, 15 maja 2018r. (godz. 09:54)

Od dziś, tj. 15 maja starachowiczanie będą mogli korzystać z nowej drogi, czyli łącznika wybudowanego pomiędzy ulicami Batalionów Chłopskich i Szkolną. Jest to, jak informuje Prezydent Miasta Marek Materek, jedna z najważniejszych inwestycji drogowych zrealizowanych w ostatnim czasie w naszym mieście. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało na zlecenie Gminy Starachowice przez firmę BUDROMOST Starachowice. Przewidywany końcowy koszt budowy łącznika to ok. 4 mln zł.

- Mieszkańcy o budowę tej drogi zabiegali od wielu lat, jest ona ważna ze względu na trwające utrudnienia w ruchu związane z zakorkowaną ulicą Radomską, budowa nowej drogi powinna w pewnym stopniu odciążyć i usprawnić ruch w tej części miasta - mówi Prezydent Marek Materek. - Zakończona inwestycja obejmowała budowę nowej drogi gminnej o długości blisko kilometra z chodnikiem lewostronnym i ścieżką rowerową. W ramach tego przedsięwzięcia wykonano m.in. odwodnienie pasa drogowego, kanalizację deszczową, wybudowano również oświetlenie.


Agencja Reklamy Marecki.name

Wybudowany przez gminę łącznik to wspólnie z wybudowanym przez powiat u zbiegu ulic Iglastej i Szkolnej rondem sposób włodarzy na odkorkowanie tej części miasta. Istniejący układ komunikacyjny w tym rejonie miasta jest ściśle powiązany z drogami wojewódzkimi i powiatowymi. Obciążenie komunikacyjne przekracza wszelkie dopuszczalne normy związane z natężeniem ruchu. W tej części miasta znajduje się infrastruktura krytyczna - Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej, do którego jedyny dojazd dotychczas był możliwy tylko ulicą Radomską. Sytuacja taka przyczyniała się do powstawania zatorów i korków, uniemożliwiając często dojazd do Szpitala Powiatowego oraz wydłużała czas reakcji innych służb w sytuacjach kryzysowych.
Brak możliwości szybkiego i bezkolizyjnego dojazdu stwarzał bardzo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, a co się z tym wiąże bezpieczeństwa, zdrowia i życia mieszkańców.
Prezydent Miasta Marek Materek wizytując nową drogę wspólnie z Zastępcą Prezydenta Ewą Skibą, kierownikiem Referatu Inwestycji UM Małgorzatą Galas - Bąbą, przedstawicielami Rady Miejskiej oraz Wykonawcą dziękował za zabezpieczenie środków finansowych w budżecie gminnym oraz za profesjonalnie wykonaną pracę. Przypomnijmy, że fundusze na budowę łącznika w całości pochodziły z budżetu gminy, jednak stanowią one tzw. wkład własny do dużego projektu pn. "Poprawa komunikacji publicznej w Starachowicach poprzez modernizację infrastruktury i zakup taboru niskoemisyjnego" o wartości ponad 30 mln. zł", który Gmina Starachowice już złożyła do Regionalnego Programu Operacyjnego.

Niespodziewane utrudnienia
Pracownicy wykonujący inwestycję przyznali że stanowiła ona wyzwanie i była jednym z trudniejszych przedsięwzięć do realizacji, co niestety przyczyniło się do zmiany terminu oddania drogi do użytku mieszkańców.

- Po wejściu na teren budowy i wykonaniu prac przygotowawczych napotkaliśmy grunt o bardzo niskiej nośności i konieczne było wykonanie serii badań laboratoryjnych, które wykazały o jakiej nośności mówimy - informuje kierownik robót Damian Górski z firmy BUDROMOST. - Następnie niezbędne było wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego przy użyciu georusztów polimerowych na które dodatkowo przywieźliśmy 8 tys. ton kruszywa. Były także odcinki na których musieliśmy wybudować geowłókninę separacyjną i wybudować dodatkową warstwę filtracyjną odsączającą wodę napływową, która konsolidowała się razem z tym gruntem. Dodatkowymi utrudnieniami na jakie napotkaliśmy było obsuwanie się skarp rowów i w ostatnim czasie zajmowaliśmy się umocnieniem rowu przy pomocy geokomórek, dopiero tak przygotowane skarpy zostały zahumusowane i teraz gwarantuje nam to, że napływ wody nie będzie obrywał skarp i będą one służyły tak jak powinny.

Trafiona inwestycja
W wizytowaniu nowo wybudowanej drogi uczestniczyli przedstawiciele Rady Miejskiej.

- Uważam, że korzyść jest potrójna, jedna to odkorkowanie ul. Radomskiej, stworzenie dodatkowego dojazdu do szpitala i trzecia sprawa - to budowa ścieżek rowerowych. Myślę, że będzie ona dobrze służyć przyszłym pokoleniom - mówi radny Robert Sowula.
- Ta inwestycja jest trafiona w samo sedno. Pamiętam z przeszłości, jako młody chłopak, kiedy tędy przebiegała kolejka, która z kopalni Majówka przewoziła rudę żelaza do huty - informuje radny Włodzimierz Orkisz.- Jest to piękne miejsce, które po latach zostało zapomniane teraz dzięki "łącznikowi" będzie z pewnością częściej uczęszczane.
- Myślę, że jest to najbardziej trafiona inwestycja tej kadencji - uważa radny Zygmunt Andrejas. - Mam nadzieję, że również tu będzie obwodnica Starachowic.
Podobnego zdania jest radny Paweł Kępa - To najważniejsza inwestycja tej kadencji, borykaliśmy się długo z problemami komunikacyjnymi. Wsłuchując się w głos lokalnych przedsiębiorców, lekarzy, osób dojeżdżających do szpitala wiemy, że ta inwestycja jest niezbędna. Cieszę się, że dzięki naszej determinacji została zrealizowana.

Prezydent zapowiada dalsze inwestycje drogowe

To jednak nie koniec działań inwestycyjnych podejmowanych przez Prezydenta Marka Materka w celu upłynnienia ruchu na starachowickich ulicach. Kolejne są w fazie przygotowań dokumentacyjnych bądź już niebawem ruszy ich realizacja.

- Jest to jedna z wielu inwestycji, które mają pomóc w tym, aby odkorkować miasto kolejna, będąca w trakcie realizacji to północno - zachodnia obwodnica Starachowic, która będzie realizowana przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich - informuje Prezydent Miasta Marek Materek. - ŚZDW pod koniec ub. roku uzyskał decyzję środowiskową dla tej inwestycji i został jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności, co sprawiło, że można było ogłosić przetarg i wybrać wykonawcę dokumentacji technicznej, która obecnie jest opracowywana. Prawomocne pozwolenie na budowę przewidziane jest na styczeń 2019 r i wtedy też powinien zostać ogłoszony przetarg na realizację tego zadania. Jest to jedna z najważniejszych inwestycji, które mają odkorkować miasto dlatego, że ma ona stanowić dodatkowy dojazd do terenu Specjalnej Strefy Ekonomicznej i wyprowadzić ruch samochodów ciężkich z centrum miasta. Drugą niesamowicie ważną inwestycją, która w tej chwili jest procedowana jest budowa wiaduktu nad torami kolejowymi w Starachowicach Dolnych, inwestycja ta jest również niezbędna do tego, żebyśmy mogli mówić o odkorkowaniu miasta. Coraz częściej zamykany przejazd kolejowy sprawia, że tkwimy w korkach.

Kolejna inwestycja, zapowiadana przez prezydenta, to budowa kolejnego pasa ruchu na wiadukcie od ul. Sadowej do al. Niepodległości. Gmina Starachowice już wyłoniła wykonawcę dokumentacji technicznej, która jeszcze w tym roku ma być gotowa.
- Będzie to element dużego projektu, na realizację którego będziemy zabiegać o dofinansowanie z regionalnego Programu Operacyjnego, jeszcze pod koniec bieżącego roku. Kolejna inwestycja, która znajduje się we wniosku już złożonym o dofinansowanie z RPO to budowa tzw. Nowej Moniuszki czyli połączenia pomiędzy ulicami Kielecką a Nowowiejską w nowym śladzie. zamierzamy stworzyć drugi, dodatkowy wyjazd z osiedla Południe aby lepiej skomunikować to osiedle z pozostałą częścią miasta. Niebawem również wybieramy wykonawcę dokumentacji na wykonanie dodatkowych zjazdów z ul. Radomskiej na teren Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice. Jeden z tych zjazdów umiejscowiliśmy na wprost ul. Batalionów Chłopskich, w sąsiedztwie firmy Cerrad, drugi zlokalizowany byłyby przy ul. Konstytucji 3 Maja. Celem jest lepsze skomunikowanie terenów Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na terenie której działa wiele firm, które zatrudniają coraz więcej pracowników.


źródło: UM w Starachowicach

PRZECZYTAJ TAKZE:
Star 266 - 20-05-2018 12:30
Mówiłem już , że nowa droga jest SUPEEER ? !!!!!!!!!!!!!!!!!! :) Niby niewiele a jak dużo . Niewiele , bo ile ten łącznik ma długości 1,5-2 km. W sumie nie taka duża inwestycja. A co zmienia ? 1) Odkorkowuje częściowo Radomską 2) Ułatwia dojazd i wyjazd ze Szpitala i jednego z największych zakładów tj.Perfopolu. 3) Popr [...]
agaperos - 18-05-2018 00:35
Jeżeli są jeszcze na tym forum osoby, które nie widziały nowej drogi i nowego ronda, to zapraszam na krótką przejażdżkę - , dzięki którym przyszłe pokolenia będą mogły zobaczyć (za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat) "jak było". Przy okazji zapytam. Czy tzw. łącznik będzie miał nową nazwę, a może będzie to po prostu ul. Bat [...]
Star 266 - 16-05-2018 14:34
A ja już wypróbowałem tą drogę do potrzeb rowerowych i jestem zadowolony. W porównaniu do "walki o życie" na Radomskiej w stronę Tychowa to ten łącznik to jest CUD !!! I jest całkiem ładny kawałek jazdy. Jak na moje potrzeby i wolny czas -akurat. Nie to, żebym nie był za kolejnymi inwestycjami. PS. Szkoda , że Park Miejski jes [...]
ori - 15-05-2018 19:28
Kierowcy mogą być zadowoleni z nowej drogi, rowerzyści trochę mniej-
REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English