AAA
Remont ulicy Osiedlowej zakończony
Sroda, 11 lipca 2018r. (godz. 16:37)

Zostały zakończone roboty budowlane przy ulicy Osiedlowej w Starachowicach. Wykonawcą robót budowlanych była firma ''MOBIS'' Sławomir Zieliński. Inwestycja była realizowana pod nazwą ''Budowa ul. Osiedlowej w istniejącym pasie drogowym Etap I''. To kolejne przedsięwzięcie zrealizowane z inicjatywy starachowiczan w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Ulica Osiedlowa po remoncie.
Ulica Osiedlowa po remoncie.
fot. Małgorzata Zatorska - Urząd Miejski w Starachowicach
Ulica osiedlowa przed remontem.
Ulica osiedlowa przed remontem.
fot. Małgorzata Zatorska - Urząd
Miejski w Starachowicach
fot. Małgorzata Zatorska - Urząd
Miejski w Starachowicach

W wyniku wykonanych robót nawierzchnia tłuczniowa została zastąpiona nawierzchnią rozbieralną z betonowej kostki brukowej. Pobocze utwardzono kruszywem drogowym i destruktem asfaltowym. Modernizacją objęto ulicę na długości 191 m.b. i szerokości jezdni 3,5 m.b. Roboty rozpoczęto dnia 18.04.2018 r., zakończono dnia 29.06.2018 r. Termin wykonania robót został dotrzymany. Koszt wykonanych robót to kwota 134.831, 43 zł.


Zakres przeprowadzonych robót budowlanych obejmował:

- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie obustronnych oporników,
- wykonanie podbudowy nośnej,
- ułożenie nawierzchni jezdnej z kostki betonowej,
- obustronne utwardzenie pobocza.

Prezydent Miasta Marek Materek podziękował wnioskodawcom, którzy złożyli projekt do Budżetu Obywatelskiego oraz Joannie Główce radnej Rady Miejskiej.


źródło: UM w Starachowicach

REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English