AAA
Promesy rządowe na remont ulic Curie - Skłodowskiej i Wierzbowej
Sroda, 24 pazdziernika 2018r. (godz. 08:27)

Gmina Starachowice otrzymała dotacje rządowe w ramach podziału środków na usuwanie klęsk żywiołowych. Środki te przeznaczone zostaną na remont ulicy Marii Curie-Skłodowskiej 528 tys. złotych oraz 85 tys. zł - dodatkowego wsparcia do remontu ulicy Wierzbowej.

Pieniądze na remont Marii Curie - Skłodowskiej zostaną wykorzystane jeszcze w tym roku i w tym roku remont zostanie wykonany - mówi Prezydent Miasta Marek Materek - O ile ważna jest to inwestycja mogą powiedzieć mieszkańcy tego osiedla. 10 lat temu gdy ruch samochodów został przekierowany na tą ulicę, ta ulica została zniszczona. Od tego czasu wykonywane były remonty cząstkowe.


Agencja Reklamy Marecki.name

Cieszę się, że uda się wyremontować kolejną ulicę na Osiedlu Orłowo - mówi Michał Walendzik Przewodniczący Rady Miejskiej - Dziękuję Panu Prezydentowi za determinację, żeby pozyskać te środki i Pani Wojewodzie za przychylność i za tą decyzję. Tych środków nie musimy wydawać z własnego budżetu tylko dostajemy je w dotacji.

Prezydent Miasta Marek Materek podziękował Pani Wojewodzie Agacie Wojtyszek, Pracownikom Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji za sprawne współdziałanie.

REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English