AAA
Powstają kolejne drogi z nową nawierzchnią
Czwartek, 25 lipca 2019r. (godz. 08:53)

Trwają remonty ulic Żytniej i Stromej. Gmina Starachowice otrzymała dofinansowanie z rządowych środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 4 mln 213 tys. zł, dzięki tym funduszom wyremontowane również zostaną ulice Podlesie i Na Szlakowisku.

fot. źródło: UM w Starachowicach
fot. źródło: UM w Starachowicach

Prace przy ul. Żytniej poprzedziła wymiana wodociągu wykonana przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.


- Obecnie prowadzone prace przy ulicy Żytniej polegają na wymianie nawierzchni oraz wzmocnieniu jej podbudowy na odcinku o długości 1185 m tj. od ul. Smugowej do ul. 6 Września - informuje Prezydent Miasta Marek Materek - Wykonane zostaną także nowe chodniki z kostki betonowej i zjazdy z płyt betonowych. Koszt tego przedsięwzięcia to około 1 mln 700 tys zł.

Chodniki, jak informuje prezydent, powstaną w tych samych miejscach gdzie były zlokalizowane przed remontem ze względu na szerokość pasa jezdni i ograniczone możliwości budowy nowych.

Pracownicy firmy PRD Adrian Cieśla, wykonujący inwestycję na odcinku drogi od ul. Jana Pawła do Smugowej sfrezowali starą nawierzchnia drogi i kładzione są krawężniki. Podobnie na odcinku od ul. 6 Września do ul. Smugowej tu także sfrezowano starą nawierzchnię drogi i rozebrano stary chodnik.

Prace trwają także przy ul. Stromej, gdzie remontowany jest odcinek od ul. Dolnej do skrzyżowania ul. 1-go Maja z ul. Stalową.

- Oprócz nowej nawierzchni jezdni powstaną tu nowe chodniki i zjazdy do posesji - informuje prezydent. - Koszt tego przedsięwzięcia to około 370 tys zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec sierpnia.

źródło: UM w Starachowicach

REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English