AAA
Referendum ws. Instalacji Odzysku Energii
Sroda, 31 lipca 2019r. (godz. 11:56)

Zgodnie z Uchwałą nr VIII/7/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego na wniosek mieszkańców Starachowic w sprawie istotnej dla wspólnoty lokalnej, Prezydent Miasta Starachowice podaje do wiadomości mieszkańców, że w dniu 8 września 2019 roku przeprowadzone zostanie referendum dotyczące planowanej inwestycji budowy w Starachowicach Instalacji Odzysku Energii tzw. "spalarni odpadów".

Referendum polegać będzie na udzieleniu na urzędowej karcie do głosowania pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione poniżej pytanie:


"Czy chcesz, żeby w Starachowicach była wybudowana Instalacja Odzysku Energii tzw. "spalarnia odpadów".

Głosowanie w referendum przeprowadzone zostanie w stałych i odrębnych obwodach głosowania.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym - mieszkańcy gminy mogą wyrazić w drodze głosowania swoją wolę m. in. co do sposobu rozstrzygania sprawy dotyczącej tej wspólnoty, mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji organów danej jednostki albo w innych istotnych sprawach, dotyczących społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących tę wspólnotę.
W referendum będą mogły wziąć udział osoby stale zamieszkujące na terenie miasta, posiadające czynne prawo wyborcze. Referendum będzie ważne, jeżeli weźmie w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania. Wynik referendum będzie rozstrzygający, jeżeli za jednym z rozwiązań w sprawie poddanej pod referendum przypadnie więcej niż połowa ważnych głosów.


Zastępca Prezydenta
Miasta Starachowice
Ewa Skiba

REKLAMA