AAA
Wielka nadzieja dla Zalewu Pasternik
Poniedzialek, 02 wrzesnia 2019r. (godz. 07:49)

Blisko 20 milionów dotacji na zbiornik "Pasternik".

fot. źródło: UM w Starachowicach
fot. źródło: UM w Starachowicach
fot. źródło: UM w Starachowicach

Projekt nazywa się "Przywrócenie walorów naturalnych zbiornika wodnego Pasternik w Starachowicach wraz z zagospodarowaniem linii brzegowej" i na jego realizację Gmina otrzymała blisko 20 milionów złotych dotacji. Prezydent Miasta Marek Materek podziękował za pomoc i wsparcie Wojewodzie Świętokrzyskiemu Agacie Wojtyszek oraz Ryszardowi Gliwińskiemu prezesowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


- Mamy bardzo dobre informacje dla mieszkańców naszego miasta. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opublikował listę projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach funduszy unijnych - informuje Prezydent Miasta Marek Materek - Jednym z nich jest projekt dotyczący "Przywrócenie walorów naturalnych zbiornika wodnego Pasternik w Starachowicach wraz z zagospodarowaniem linii brzegowej". Dofinansowanie o które wnioskowaliśmy to ponad 19 mln 500 tys. zł i tyle otrzymaliśmy.

Przyznana dla Starachowic dotacja pochodzi z Programu Operacyjnrgo Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wartość projektu to 23 mln zł, przyznane dofinansowanie wynosi 19,55 mln zł. Projekt przewiduje uporządkowanie brzegów Pasternika i dotyczyć będzie zapewnienia przyjaznej i wielofunkcyjnej przestrzeni przyciągającej mieszkańców oraz stanowiącej jedną z estetycznych wizytówek miasta.

- Projekt realizowany będzie w latach 2020 - 2021. Oczyścimy i odmulimy dno zbiornika Pasternik, prace będą prowadzone w okresach uwzględniających okresy lęgowe i ochronne - informuje prezydent - Rekultywacja zbiornika i jego otoczenia zostanie przeprowadzona w sposób uwzględniający istniejący użytek ekologiczny oraz siedliska ptaków - informuje Prezydent Miasta Marek Materek. - W celu umożliwienia korzystania z powstałej infrastruktury przez mieszkańców oraz wędkarzy, zaplanowano wykonanie dodatkowych elementów w ramach infrastruktury rekreacyjno-sportowej oraz budowę ścieki rowerowej na grobli o długości 1,9 km. Zaprojektowano montaż elementów małej architektury: ławek, koszy, oświetlenia, pergoli, pomostów, tablic edukacyjnych na ścieżce edukacyjnej, monitoringu.

W ramach projektu przewiduje się także stworzenie stałej ścieżki dydaktycznej dotyczącej znaczenia wody w mieście oraz adaptacji do zmian klimatu. Udrożnienie zbiornika zapobiegnie jego zarastaniu.

- Bardzo się cieszę i dziękuję Wojewodzie Świętokrzyskiemu Agacie Wojtyszek oraz prezesowi Ryszardowi Gliwińskiemu z WFOŚiGW, wspólnie w ubiegłym roku udaliśmy się do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie rozmawialiśmy na temat projektów złożonych przez Gminę Starachowice - informuje prezydent.- Były to dwa projekty, jeden dotyczył zagospodarowania terenów zieleni miejskiej, który jest obecne realizowany, drugi projekt dotyczył zbiornika Pasternik. W obydwu tych przypadkach Starachowice otrzymały dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Cieszę się, że nasza ubiegłoroczna wizyta zakończyła się sukcesem, to wiele pracy i wiele odbytych rozmów, ale wspólnie można zrobić wiele - mówi Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek. - To już jest kolejny projekt, który Gmina Starachowice może realizować we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dzięki wsparciu ze strony prezesa Ryszarda Gliwińskiego z WFOŚiGW. Bardzo się cieszę, że w końcu spełnią się oczekiwania mieszkańców, którzy zabiegali, aby przywrócić dawną świetność temu miejscu. Zbiornik Pasternik jest naszą wizytówką, którą mijają osoby wjeżdżające i wyjeżdżające z miasta. Zostanie zrobione to, co najważniejsze, oczyszczenie, odmulenie i to co cenne prace te zostaną przeprowadzone bez ingerencji w środowisko naturalne tego miejsca. Ponad 19 i pół miliona złotych to bardzo znacząca kwota, która odmieni na lepsze kolejne miejsce w naszym mieście. Panie Prezydencie dziękuję za współpracę i pozostajemy do dyspozycji wtedy, kiedy będzie pomysł, pomysł dobry, który będziemy mogli wspierać na poziomie rządowym dla dobra mieszkańców Gminy Starachowice.

- Jestem bardzo zadowolony, że taka inwestycja zostanie zrealizowana w Starachowicach i dziękuję Pani Wojewodzie za wsparcie - mówi Ryszard Gliwiński prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. - Panu Prezydentowi, dziękuję za inicjatywy, które powodują, że tyle dobrego dzieje się w Starachowicach.

źródło: UM w Starachowicach

REKLAMA