AAA
Ponad 2,5 mln zł na informatyzację starachowickiego szpitala
Sroda, 13 czerwca 2018r. (godz. 10:57)

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach otrzyma ponad 2 667 181,27 zł na informatyzację. Środki pochodzące z Funduszy Europejskich przeznaczone zostaną na wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Zadanie realizowane jest w ramach projektu "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego" (InPlaMed WŚ).

Starachowicki szpital znalazł się w gronie 20 podmiotów partnerskich projektu, obejmujących 7 szpitali wojewódzkich, 12 szpitali powiatowych oraz Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu. Realizacja projektu w partnerstwie pozwala na zastosowanie optymalnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, zapewniających zgodność z wymogami prawnymi oraz wytycznymi Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (instytucji państwowej, której zadaniem jest budowa oraz wspieranie i monitorowanie procesów budowy systemów informacyjnych w ochronie zdrowia). Partnerem wiodącym w projekcie jest Województwo Świętokrzyskie. Dokumenty potwierdzające przyznanie dofinansowania podmiotom partnerskim już zostały wręczone.


Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w ramach projektu InPlaMed planuje przebudowę infrastruktury technicznej zapewniającej bezpieczne przetwarzanie elektronicznej dokumentacji medycznej.

Zadanie obejmuje budowę serwerowni głównej - Centrum Przetwarzania Danych. Powstanie ona w pomieszczeniach specjalnie przystosowanych od strony budowlanej oraz instalacyjnej, z uwzględnieniem wymagań stawianych obiektom tego typu. Ponadto planowana jest także modernizacja infrastruktury sieci szkieletowej oraz sieciowych urządzeń aktywnych, a także oprogramowanie systemowe i bazodanowe. Z kolei w celu poprawy niezawodności sieci i podniesienia bezpieczeństwa informatycznego przetwarzanych w niej danych zmodernizowana zostanie infrastruktura serwerowa.

Celem finalnym tego projektu jest zbudowanie bezpiecznego środowiska informatycznego, wspierającego przetwarzanie i prowadzenie pełnej Elektronicznej Dokumentacji Medycznej nie tylko w obrębie PZOZ, ale umożliwiającego również bezpieczną wymianę informacji z podmiotami zewnętrznymi w oparciu o zdefiniowane standardy wymiany danych.

Planowany termin realizacji projektu obejmuje lata 2018 - 2021.źródło: PZOZ w Starachowicach

Agencja Reklamy Marecki.name
REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English