AAA
Starachowicki Szpital leczy bez bólu
Czwartek, 05 lipca 2018r. (godz. 17:17)

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach z kolejnym Certyfikatem "Szpital bez Bólu". Komisja ekspercka przyznała go na trzy lata, potwierdzając tym samym wysokie standardy uśmierzania bólu pooperacyjnego wprowadzone i utrzymane na oddziałach pooperacyjnych i zabiegowych.

fot. źródło: PZOZ Starachowice

Po raz pierwszy certyfikat przyznano szpitalowi w 2015 roku. Przed wygaśnięciem terminu ważności złożono wniosek o recertyfikację. Wspólna praca załogi została doceniona. Jednostka utrzymała wprowadzone w życie procedury i po raz drugi pomyślnie przeszła wnikliwą kontrolę. Grupa ekspertów drobiazgowo sprawdzała kopie kart dokumentacji postępowania przeciwbólowego pacjentów, u których wykonywane były zabiegi operacyjne. Komisja pozytywnie oceniła pracę kadry medycznej i pielęgniarskiej oraz prowadzoną dokumentację. Dzięki temu Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach po raz kolejny otrzymał Certyfikat "Szpital bez bólu". Będzie on obowiązywał do maja 2021 roku.


Agencja Reklamy Marecki.name

Uzyskanie Certyfikatu wiązało się ze spełnieniem przez Szpital wielu kryteriów.
Do najważniejszych z nich należały:

- uczestnictwo personelu medycznego (anestezjologów, lekarzy różnych specjalności zabiegowych oraz pielęgniarek) jeden raz w każdym roku w szkoleniach z zakresu uśmierzania bólu pooperacyjnego (np. Szkoła Leczenia Bólu),
- prowadzenie monitoringu natężenia bólu u wszystkich operowanych pacjentów, standardowo 4 razy na dobę,
- informowanie pacjentów o możliwości i metodach uśmierzania bólu pooperacyjnego przed zabiegiem,
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pomiarów bólu i zastosowanego postępowania zgodnie z rekomendacjami uśmierzania bólu,
- monitorowanie ewentualnych działań niepożądanych zastosowanego leczenia na załączonym formularzu działań niepożądanych.

Obecnie szacuje się, iż ból pooperacyjny jest niewłaściwie uśmierzany u ponad połowy pacjentów. Przyczyny tego stanu rzeczy są złożone. Najważniejszymi z nich wydają się być problemy organizacyjne, niewystarczająca wiedza o uśmierzaniu bólu, brak czasu, a także złożoność postępowania przeciwbólowego.
Często głównym kryterium wyboru leku przeciwbólowego jest przyzwyczajenie personelu medycznego, dostępność leków przeciwbólowych, czy też cena opakowania jednostkowego (bez liczenia całkowitych kosztów, np. kosztów ewentualnych powikłań) oraz fakt, że czasami to pielęgniarki, a nie lekarze decydują o rodzaju podanego leku przeciwbólowego (terapia na żądanie).

Uzyskanie przez Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach certyfikatu "Szpital bez bólu" świadczy o wysokiej wiedzy personelu medycznego, prawidłowej organizacji pracy i prowadzeniu uśmierzania bólu pooperacyjnego na najwyższym poziomie, co przekłada się na podniesienie satysfakcji pacjentów z całego procesu leczenia.
Warto dodać, że właściwe uśmierzanie bólu po zabiegach wpływa na zmniejszenie częstości występowania u pacjentów przetrwałego bólu pooperacyjnego i powikłań pooperacyjnych stanowiących poważny problem ekonomiczny i społeczny i pozwala Szpitalowi na redukcję kosztów hospitalizacji dzięki wcześniejszemu wypisowi pacjentów, a także staranie się o dodatkowe środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację Programu.
Certyfikat "Szpital bez bólu" jest przyznawany na 3 lata. Po tym czasie uaktualnione szkolenie personelu należy powtórzyć i zgłosić akces do odnowienia certyfikatu. Kontrola dokumentacji zostanie powtórzona.
Przypomnijmy, że program pn. "Szpital bez bólu" zainicjowany został przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu, Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne oraz Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne. Celem przedmiotowego programu jest podniesienie jakości uśmierzania bólu pooperacyjnego w Szpitalach i na Oddziałach Szpitalnych.

Agencja Reklamy Marecki.name
REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English