AAA
Wpływ inwestycji COP na rozwój Starachowic
Niedziela, 25 listopada 2018r. (godz. 10:03)

W dniu 14 listopada 2018 r. w auli Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach odbyło się międzynarodowe seminarium naukowe "Centralny Okręg Przemysłowy, znaczenie dla rozwoju regionu świętokrzyskiego i gospodarki II Rzeczypospolitej Polskiej".

W bogatym programie wydarzenia znalazły się wystąpienia wybitnych naukowców poświęcone koncepcjom oraz inwestycjom realizowanym w ramach budowy COP w ówczesnym województwie kieleckim. Nie zabrakło również prelekcji dotyczących ludzi związanych z przedsięwzięciami gospodarczymi sprzed osiemdziesięciu lat, jak choćby Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu, którego postać przybliżyła dr Julia Maciejewicz-Ryś, prywatnie wnuczka premiera.


Agencja Reklamy Marecki.name

Drugą część seminarium wypełniły wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości, wśród nich ks. dr Krzysztofa Nitkiewicza, biskupa Diecezji sandomierskiej oraz Marka Materka, prezydenta Starachowic. W swojej prelekcji prezydent Materek omawiając kolejne etapy industrializacji Starachowic w latach II RP, wysunął tezę o rzeczywistym, znaczącym wkładzie miejscowych Zakładów w proces budowy COP. Jak powiedział prezydent "tytuł mojego wystąpienia nie powinien brzmieć Wpływ inwestycji COP na rozwój Starachowic ale Wpływ Starachowic na powstanie COP". Wystąpienie Marka Materka spotkało się dużym zainteresowaniem a nawet poruszeniem wśród uczestników, z których prof. Wiesław Trąmpczyński, nawiązując do słów prezydenta stwierdził, że jeśli wybuch wojny nie przerwałby budowy COP, nie jest wykluczone, że mielibyśmy dzisiaj województwo starachowickie.

Dopełnieniem programu seminarium było złożenie kwiatów pod pomnikami Stanisława Staszica i Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz wernisaż wystawy "Kielecczyzna w COP", przygotowanej przez Muzeum historii Kielc.

Całe wydarzenie zrealizowano w ramach Programu Wieloletniego "Niepodległa" na lata 2017-2022. Patronat honorowy nad nim objęli Agata Wojtyszek - wojewoda świętokrzyski oraz prof. dr hab. Wiesław Trąmpczyński, rektor Politechniki Świętokrzyskiej.

Agencja Reklamy Marecki.name
REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English