AAA
Ewolucja zamiast rewolucji
Poniedzialek, 06 maja 2013r. (godz. 22:20)

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi które mają wejść w życie w całym kraju ze względu na swój zakres nazywane są rewolucją. Jednak w przypadku Starachowic bardziej odpowiednim określeniem wydaje się słowo ewolucja.

fot. Panthermedia
Nastepna wiadomosc:
ť Odwiedzili strażników miejskich

Poprzednia wiadomosc:
ť Długi majowy weekend

Aby wyjaśnić dlaczego trzeba się cofnąć do dnia 27.10.2002 r. Odbyło się wtedy referendum gminne. W jego wyniku, zgodnie z wolą mieszkańców, gmina przejęła od właścicieli nieruchomości obowiązki w zakresie zbierania, transportu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych. Starachowice należały do prekursorów wprowadzania tego typu rozwiązań.


Dlatego wiele elementów gospodarki odpadami wprowadzanych przez nowy system jest u nas od dawna stosowanych i nie wymaga wprowadzania, ale co najwyżej korekty.

Właśnie dla tego, jak już informowaliśmy, mieszkańcy Starachowic nie muszą rozwiązywać umów z firmami które wywożą odpady, gdyż takich umów zawierać nie musieli. Nie ulega też zmianie sposób naliczania opłaty. Jak dotychczas będzie ona liczona "od osoby", czyli stanowić będzie iloczyn ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Jej wysokość ustali Rada Miejska. Przypominamy, ze stawka ta będzie niższa dla osób, które zadeklarują i będą realizować selektywną zbiórkę odpadów.

Zachowany zostaje również "kwartalny" system opłat za gospodarowanie opłatami komunalnymi. Będą one uiszczane raz na kwartał "w łącznej wysokości za kolejne trzy miesiące w następujących terminach: za I kwartał do 10 kwietnia danego roku, za II kwartał do 10 lipca danego roku, za III kwartał do 10 października danego roku, za IV kwartał do 31 grudnia danego roku.

Również w wyniku wspomnianego wyżej referendum na właścicieli nieruchomości zamieszkałych nałożony został obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, polegający na selektywnej zbiórce odpadów. I to rozwiązanie nie jest więc dla nas nowością, choć odbywał się będzie w zmienionej formie, o czy obszernie informowaliśmy w poprzednich artykułach.

Referat Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego

Źródło: www.starachowice.eu

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU

REKLAMA