AAA
100 tys. złotych trafi do Starachowic na realizację programu "Starachowice bezpieczne w praktyce IV"
Piatek, 19 maja 2017r. (godz. 14:11)

Kolejne środki zewnętrzne dla Starachowic.

fot. źródło: www.facebook.com/materekmarek
fot. źródło:
www.facebook.com/materekmare
k

100 000, 00 zł to przyznana kwota dla Starachowic w ramach projektu profilaktycznego ''Starachowice bezpieczne w praktyce IV''.


Dzięki programowi w Starachowicach odbędą się kursy Bezpieczeństwa Ochrony Osobistej i kurs I Pomocy dla Mieszkańców. Zostanie zakupiona i zainstalowana syrena alarmowa, oraz zakupione zostaną kamery przenośne dla mieszkańców mieszkań socjalnych i wspólnot mieszkaniowych do wykrywania dewastatorów PSZOK. Miast wzbogaci się także o defibrylator. Zostanie również rozbudowany systemu MMW o dodatkowe stanowisko operatora, które będzie m8iesciło się w budynku KPP Starachowice.
W ramach bezpieczeństwa przeciwpożarowego odbędą się działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa PPOŻ wraz z zakupem 400 sztuk czujników czadu oraz rozbudowany zostanie plac zabaw na os. Południe o element "wóz strażacki" jako forma promocji Straży Pożarnej - utrwalanie pozytywnego wizerunku strażaka wśród najmłodszych.
W ramach bezpieczeństwa w ruchu drogowym i kolejowym zostaną przeprowadzone działania profilaktyczne w szkołach i dla mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i kolejowym. Zostanie ogłoszony konkurs architektoniczny na zabudowę antykatastroficzną otoczenia wiat przystankowych małą architekturą.

Druga dotacja, którą otrzymały Starachowice to 10 000 zł w ramach projektu: Starachowice bezpieczne w praktyce IV "PASY".
Projekt zakłada rozbudowę i modernizację 2 przejść aktywnych dla pieszych w miejscach niebezpiecznych (ul. Jana Pawła II przed Szkoła Podstawową nr 13, ul. Konstytucji 3 Maja przed budynkiem Poczty). Efektami rzeczowymi będą: 2 zestawy Znaków D-6 wyposażonych w pulsatory, systemy pasywnej podczerwieni reagującej na ruch pieszy, panel fotowoltaiczny wraz z akumulatorem do magazynowania energii.źródło: UM/www.facebook.com/materekmarek

REKLAMA