AAA
Podsumowali projekty Starachowice bezpieczne w praktyce i PASY
Poniedzialek, 18 grudnia 2017r. (godz. 10:07)

W czwartek 14 grudnia 2017 r. w Hotelu Senator zakończona została realizacja projektów: Starachowice bezpieczne w praktyce oraz PASY, realizowane przez Gminę Starachowice przy współfinansowaniu ze środków rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" im. Władysław Stasiaka nalata 2016 - 2017.

W konferencji podsumowującej uczestniczyli przedstawiciele Wojewody Świętokrzyskiego: Pan Michał Warszawski - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach oraz Pani Ewa Mazurek wojewódzki koordynator programu Razem bezpieczniej; reprezentanci służb: Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Straży Ochrony Kolei, Krajowej Administracji Skarbowej oraz instytucji i organizacji.


Prezydent Miasta Marek Materek i Piotr Ambroszczyk koordynator projektów, zaprezentowali gościom wyniki działań podjętych w ramach ww. zadań.

W ramach projektu Starachowice bezpieczne w praktyce IV PASY zrealizowano: rozbudowę i modernizację 2 przejść aktywnych dla pieszych na drogach gminnych w miejscach niebezpiecznych (ul. Jana Pawła II przed Szkołą Podstawową Nr 13, ul. Konstytucji 3 Maja przed budynkiem Poczty). Efektami rzeczowymi są: 2 zestawy Znaków D-6 wyposażonych w pulsatory, systemy pasywnej podczerwieni reagującej na ruch pieszy, panel fotowoltaiczny wraz z akumulatorem do magazynowania energii. Działania realizowała KPP Starachowice oraz Straż Miejska.

Wartość całkowita zrealizowanego zadania- 16 604,32 zł:
wysokość środków z budżetu państwa - 10000 zł
wysokość wkładu własnego beneficjenta - 6604,32 zł

W ramach projektu Starachowice bezpieczne w praktyce IV , zrealizowano następujące zadania: Budowa Lokalnego Systemu Bezpieczeństwa poprzez przygotowanie społeczeństwa do działania w sytuacjach kryzysowych zrealizowano:
Kurs Bezpieczeństwa Ochrony Osobistej dla 48 osób. Kurs obejmował 4 moduły: samoobronę z elementami walki wręcz, Kwalifikowaną Pierwszą Pomoc, Terenoznawstwo, pływanie z el. ratownictwa wodnego (30 osób uczestniczyło w kursie KPP zakończonego egzaminem państwowym przy czym 13 osób uzyskało certyfikat ratownika, zakupiono zestaw worków treningowych do zajęć z samoobrony. W zajęciach na basenie regularnie uczestniczyło 24 osoby, w tym 7 osób niepełnosprawnych.

Ponadto zakupiono i zainstalowano 1 syrenę alarmową DSP na budynku Gimnazjum nr 2 przy ul. Iłżeckiej. Montaż tej syreny wypełnił ostatnią lukę w pokryciu dźwiękowym, przez co system DSP pokrywa 100% powierzchni miasta.

Rozbudowano system MMW o dodatkowe stanowisko operatora w budynku KPP Starachowice. Działanie to umożliwiło Policji dostęp do sterowania kamerami i bieżącego podglądu oraz do zgrywania zarejestrowanych materiałów video w tzw. archiwum.

Przeprowadzono kurs I pomocy dla mieszkańców - przeszkolono nauczycieli i pracowników administracyjnych ze szkoły Podstawowej nr 10 i Nr 11 (łącznie 80 osób), przeprowadzono uliczne pokazy RKO, w tym zachęcanie mieszkańców w prowadzeniu resuscytacji krążeniowo - oddechowej (podczas III Starachowickiego Dnia Seniora,jak również przy oddaniu do użycia defibrylatora w Galerii Skałka).

Zakupiono defibrylator do zabezpieczenia imprez masowych na terenie miasta (urządzenie na stałe zainstalowane jest w Galerii Handlowej Skałka, w której mieści się również Starachowickie Centrum Seniora) oraz nosze jezdne karetkowe dla Harcerskiej Grupy Ratowniczej Starachowice.

Zwiększono stan Senior Patrolu o 7 osób (2 nowe patrole po 3 osoby oraz uzupełniono stan osobowy patrolu powołanego w 2016 r.). Obecnie Senior Patrol liczy 12 osób, a w realizacji projektu zaangażowany został do akcji informacyjnej przy dystrybuowaniu bezpłatnych czujników czadu dla mieszkańców Starachowic.

Opracowana została również procedura umożliwiająca angażowanie w działania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (ćwiczenia ze służbami, pomoc w akcji powodziowej) mieszkańców Starachowic funkcjonujących w zespołach zorganizowanych jak Harcerska Grupa Ratownicza Starachowice, klasy mundurowe w szkołach).

Zakupiono kamery przenośne dla mieszkańców mieszkań socjalnych i wspólnot mieszkaniowych do wykrywania dewastatorów PSZOK oraz 3 zestawy profesjonalnych fotopułapek z detektorem ruchu, podczerwienią, niezależnym zasilaniem. Foto-pułapki są dostępne dla wspólnot mieszkaniowych do wypożyczenia w Referacie Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych Urzędu Miejskiego w Starachowicach.

Jako środek promocji projektu w społeczności lokalnej wyprodukowano i oddano do emisji film w TV Starachowice.

W ramach bezpieczeństwa przeciwpożarowego zakupiono 430 czujników czadu (400 czujników dla mieszkańców zasobów lokalowych Gminy Starachowice, 30 szt dla Komendy Powiatowej PSP w Starachowicach jako zapas interwencyjny).

Rozbudowano plac zabaw na os. Południe o 3 elementy w tym "wóz strażacki" jako forma promocji Straży Pożarnej - utrwalanie pozytywnego wizerunku strażaka wśród najmłodszych. Oprócz wozu strażackiego zamontowano jeszcze huśtawkę metalową podwójną oraz tunel "słonik".

W ramach bezpieczeństwa w ruchu drogowym i kolejowym przeprowadzono działania profilaktyczne w szkołach: SP 1, SP 10, Gimnazjum Nr 1, Nr 2 i dla mieszkańców (łącznie ponad 600 osób). Działania realizowały Straż Ochrony Kolei, Straż Miejska podmioty Krajowej Administracji Skarbowej.

W trakcie realizacji jest jeszcze Konkurs architektoniczny na zabudowę antykatastroficzną otoczenia wiat przystankowych małą architekturą (specjalne kosze, gazony z zielenią, itp.), jako wzrost bezpieczeństwa użytkowników komunikacji zbiorowej.
Rozstrzygnięcie konkursu przewidziano na dzień 18 grudnia br.

W ramach projektu zakupiony został laptop do prowadzenia działań profilaktycznych.

PROJEKT W LICZBACH:
Wartość całkowita projektu - 146 580 zł:
Wysokość środków z budżetu państwa - 100 000 zł
Wysokość wkładu własnego beneficjenta - 46 580 zł


źródło: UM w Starachowicach

REKLAMA