AAA
Projekt Starachowice - bezpieczne w praktyce III uzyskał dofinansowanie
Piatek, 09 wrzesnia 2016r. (godz. 12:02)

Projekt Starachowice - bezpieczne w praktyce III będzie realizowany przez Gminę Starachowice przy współfinansowaniu ze środków Rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka na lata 2016 - 2017. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 75000 zł (była to maksymalna do uzyskania kwota dotacji), 25500 zł wkładu własnego Gminy. Całkowita wartość zadania wynosi 100500 zł.

Projekt realizowany będzie od końca września do 31 grudnia br.

Najważniejsze działania:


Bezpieczny Senior - moduł działań obejmujący:
- 10-cio godzinny kurs samoobrony dla 90 seniorów wraz z cyklem zajęć profilaktycznych ,
- wykład z pokazem technik samoobrony dla seniorów nie biorących udziału w kursie samoobrony,
- punkt poradnictwa psychologicznego dla seniorów (będzie mieścił się w Domu Senior-WIGOR 2 razy w tygodniu po 2 godziny),
- uruchomienie Senior Patrolu którego celem jest zaangażowanie seniorów w pomoc osobom starszym w przestrzeni publicznej Starachowic (Senior-patrol nie jest żadną formacją o charakterze represyjnym czy konfidenckim w stylu dawnego ORMO; to organizacja mająca patrolować wybrane obszary miasta i rejestrować wszelkiego rodzaju potrzeby osób starszych, zagrożenia dla bezpieczeństwa w tym bariery architektoniczne, komunikacyjne, bieżące ubytki w oznakowaniu drogowym, zdewastowane elementy małej architektury, błąkające się psy, itp. Jest to prawdopodobnie pierwsza tego typu inicjatywa w kraju.

- kurs samoobrony dla 90 seniorów ( dla 3 grup po 10 godzin).

Kurs bezpieczeństwa ochrony osobistej (samoobrony) dla mieszkańców Starachowic - (22 godzinny) dla 60 mieszkańców Starachowic realizowany w 3 grupach po 20 osób (kurs obejmuje 5 modułów: techniki samoobrony (8 godz.), minimalizowanie zagrożenia przy ataku terrorystycznym (4 godz.), strzelanie (3 godz.), pomoc przedmedyczna (4 godz.), bezpieczeństwo podczas klęsk żywiołowych (3 godz.). Preferowane osoby o dobrej i bardzo dobrej motoryce i kondycji zdrowotnej oraz w pełni poczytalne. Kursanci otrzymają koszulki treningowe oraz indeksy. Aby ukończyć kurs będą musieli zaliczyć minimum 4 z 5 modułów.

Zapisy prowadzi koordynator projektu pod nr tel. 668-216-211do wyczerpania limitu wolnych miejsc.

Budowa plenerowych urządzeń treningowych i rekreacyjnych (street-workout park przy kompleksie na ul. Pustowójtówny, rozbudowa siłowni outdorowej pod Skałkami) jako działanie służące tworzeniu miejsc do spędzania czasu wolnego w przestrzeni publicznej i integrowaniu społeczności lokalnej.

Zakup i instalacja systemu alarmowego DSP jako element budowy lokalnego systemu bezpieczeństwa - lokalizacja w okolicach Targowicy lub odcinka doliny rz. Kamiennej (zostanie to ustalone po uwzględnieniu wszelkich czynników i parametrów).

Zakup specjalistycznej przyczepy ratowniczej dla Harcerskiej Grupy Ratowniczej Starachowice i włączenie jej w charakterze jednostki wspierającej w System Państwowego Ratownictwa Medycznego jako element budowania lokalnego systemu bezpieczeństwa.

Bezpieczne Starachowice 2016 - Zintegrowane ćwiczenia służb ratowniczych, instytucji i organizacji pozarządowych jako element budowy lokalnego systemu bezpieczeństwa. Scenariusz uwzględni zagrożenie terrorystyczne, działania służb ratunkowych, ewakuację mieszkańców.

Kampania Bezpieczne Starachowice (w tym działania profilaktyczne kierowane do młodzieży w szkołach, film promocyjny w TV Starachowice, Poradnik ABC Bezpieczeństwa, tablice informacyjne ABC Bezpieczeństwa, naklejki instruktażowe dot. zasad udzielania pierwszej pomocy) oraz działania promocyjne projektu z wykorzystaniem gadżetów promocyjnych oznaczonych logo i nazwą programu oraz projektu.źródło: UM w Starachowicach

REKLAMA