AAA
"Projekt Starachowice - bezpieczne w praktyce! Etap II"
Czwartek, 28 maja 2015r. (godz. 15:04)

Konferencja inaugurująca projekt odbyła się w Sali Olimpia Urzędu Miejskiego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele służb i stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz bezpieczeństwa w mieście. Konferencję rozpoczął witając gości, gospodarz spotkania Prezydent Miasta Marek Materek. Dalszą część spotkania poprowadził Piotr Ambroszczyk z Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego.

Celem konferencji było wypracowanie wspólnych rozwiązań w kwestii scenariusza, terminu, miejsca i zakresu ćwiczeń dla służb policyjnych, ratowniczych i samorządowych oraz organizacji społecznych w ramach działania "Bezpieczne Starachowice 2015".


Główne cele projektu to wzrost bezpieczeństwa w miejscach publicznych w Starachowicach, a głównie w obszarach zdiagnozowanych jako szczególnie zagrożone przestępczością, chuligaństwem i wandalizmem Ograniczenie bądź wyeliminowanie drobnej przestępczości, wybryków chuligańskich i aktów wandalizmu na terenie całego miasta. Wzrost świadomości społecznej o obywatelskich formach zwalczania przestępczości i patologii w przestrzeni publicznej miasta. Skoordynowanie działań służb i instytucji w zakresie szybkiego i skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych przy wykorzystaniu potencjału lokalnych organizacji społecznych.

Uświadomienie mieszkańcom, oraz samym przestępcom kosztów chuligaństwa i wandalizmu ponoszonych przez samorząd i osoby prywatne na naprawianie wyrządzonych szkód.

Uświadomienie mieszkańcom prostej zasady - jestem gospodarzem w swoim mieście - budowanie świadomego obywatelstwa dbającego o swoje miasto.
Podczas I etapu projektu realizowanego w Gminie Starachowice przeprowadzono kurs pierwszej pomocy dla pracowników Urzędu Miejskiego i funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Starachowicach. Dużym zainteresowanie cieszyła się akcja STOP Wandalom. Ponadto wykonano rozbudowę monitoringu wizyjnego. Opracowano " Elektroniczną Mapę Zagrożeń". Przeprowadzono zajęcia profilaktyczno - edukacyjne w szkołach (dla ok. 1200 uczniów i nauczycieli) oraz liczne debaty i konsultacje o bezpieczeństwie.

W ramach drugiego etapu projektu zaplanowano dalszą rozbudowę monitoringu wizyjnego poprzez implementację 5 kamer MZK, zakup nowej kamery i jej instalacja obok pawilonu handlowego przy ul. Murarskiej oraz rozbudowę macierzy dyskowej i urządzeń sterujących Centrum Monitoringu Wizyjnego, rozbudowę alarmowego dźwiękowego systemu powiadamiania DSP. Dobrą wiadomością dla młodych starachowiczan będzie zaplanowana budowa Street-Workout-Parku. Ponadto w ramach drugiej części projektu rozbudowana zostanie " Elektroniczna Mapa Zagrożeń".

Zaplanowano również włączenie w realizację projektu organizacje pozarządowe i mieszkańców, min. poprzez debaty i konsultacje o bezpieczeństwie. Kontynuowana będzie ciesząca się dużym zainteresowaniem Kampania STOP wandalom. W ramach kampanii zaplanowano m.in.. Konkurs Patriotyczne Graffiti, debaty młodzieży i seniorów, wspólne międzypokoleniowe działania informacyjne, wspólne ćwiczenia służb policyjno - ratowniczych, samorządowych oraz organizacji społecznych. Kurs samoobrony dla 80 kobiet i kurs pierwszej pomocy dla 30 osób (pracowników jednostek i instytucji Gminy oraz mieszkańców) oraz działania edukacyjne i profilaktyczne w szkołach.

Całkowita wartość projektu wynosi 176 000 PLN z czego wkład własny Gminy Starachowice stanowi 76 000 PLN i 100 000 PLN dotacja z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej".

źródło: UM Starachowice

REKLAMA