AAA
Starachowice - bezpieczne w praktyce III
Sroda, 10 sierpnia 2016r. (godz. 09:53)

Ruszyła kolejna edycja rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka. Gmina Starachowice, po raz trzeci, ma szansę otrzymać dofinansowanie na realizację projektu "Starachowice - bezpieczne w praktyce III". Decyzję, czy Starachowice otrzymają pieniądze na działania związane z poprawą bezpieczeństwa, poznamy we wrześniu.

- Kwota dotacji o którą się ubiegamy to 75 tysięcy złotych. - informuje Prezydent Miasta Marek Materek - Pieniądze te przeznaczone zostałyby na działania związane z zapobieganiem przestępstwom na terenie miasta i poprawie bezpieczeństwa mieszkańców. W ramach programu zaplanowano kurs samoobrony dla około setki osób, utworzenie Senior Patrolu, którego zadaniem byłoby patrolowanie miasta pod opieką straży miejskiej lub innych służb pod kątem poprawy bezpieczeństwa seniorów. Zaplanowano wykonanie Street Workout Parku na osiedlu Południe na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Pustowójtówny. Dzięki uzyskanym z ministerstwa funduszom planujemy zakup i instalację systemu alarmowego DSP jako elementu budowy lokalnego systemu bezpieczeństwa. Zakup specjalistycznej przyczepy ratowniczej dla Harcerskiej Grupy Ratowniczej Starachowice i włączenie jej w charakterze jednostki wspierającej w System Państwowego Ratownictwa Medycznego. Podobnie jak i we wcześniejszej edycji programu "Starachowice - bezpieczne w praktyce II" zaplanowano zintegrowane ćwiczenia służb ratowniczych, instytucji i organizacji pozarządowych jako element budowy lokalnego systemu bezpieczeństwa. Zaplanowana jest także Kampania Bezpieczne Starachowice (w tym działania profilaktyczne kierowane do młodzieży w szkołach, film promocyjny, publikację Poradnika ABC Bezpieczeństwa, wykonanie tablic informacyjne ABC Bezpieczeństwa itp.).


Projekt "Starachowice - bezpieczne w praktyce III" jest przedsięwzięciem dwuetapowym i stanowi kontynuację dwóch poprzednich edycji projektu realizowanych przez Gminę Starachowice w latach 2014 i 2015 przy współfinansowaniu ze środków rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej". Projekt jest nastawiony głównie na wsparcie mieszkańców Starachowic, w tym seniorów, w wybranych sferach życia codziennego w celu ograniczania i eliminacji zagrożeń związanych z przestępczością i wybrykami chuligańskimi oraz patologiami społecznymi.źródło: UM w Starachowicach

REKLAMA