AAA
Ruszyła czwarta edycja projektu "Starachowice - bezpieczne w praktyce"
Wtorek, 19 wrzesnia 2017r. (godz. 10:16)

W piątek 15 września o 10.00 na placu rekreacyjnym przy ul. Pustowójtówny Prezydent Miasta Marek Materek i Powiatowy Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach st. bry. Wiesław Ungier spotkali się z dziećmi i nauczycielami z Przedszkola Miejskiego Nr 10. Powodem spotkania był piknik promujący zawód strażaka wśród najmłodszych.

fot. Małgorzata Zatorska - Urząd Miejski
fot. Małgorzata Zatorska - Urząd
Miejski

Prezydent i Komendant wręczyli grupom przedszkolaków samochody strażackie do zabawy. Prezydent wraz z radnym RM Piotrem Babickim dokonali również formalnego otwarcia placu zabaw rozbudowanego w tym roku w ramach projektu Starachowice - bezpieczne w praktyce IV oraz zadań z Budżetu Obywatelskiego. Zastęp straży pożarnej zaprezentował przedszkolakom sprzęt gaśniczo - ratowniczy. Największym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyła się obsługa motopompy i stawianie prądów wodnych.


W 2017r Gmina Starachowice pozyskała z Programu "Razem bezpieczniej" łącznie 110000 zł na projekty Starachowice - bezpieczne w praktyce IV oraz Starachowice - bezpieczne w praktyce IV PASY.

1. Projekt : Starachowice bezpieczne w praktyce IV "PASY" - dotacja 10 000 zł.

Projekt zakłada rozbudowę i modernizację 2 przejść aktywnych dla pieszych w miejscach niebezpiecznych (ul. Jana Pawła II przed Szkoła Podstawową Nr 13, ul. Konstytucji 3 Maja przed budynkiem Poczty).
Efektami rzeczowymi będą: 2 zestawy Znaków D-6 wyposażonych w pulsatory,systemy pasywnej podczerwieni reagującej na ruch pieszy, panel fotowoltaiczny wraz z akumulatorem do magazynowania energii.

Planowana wartość całkowita 18000 zł:
- wysokość środków z budżetu państwa - 10000 zł
- wysokość wkładu własnego beneficjenta - 8000 zł

Termin zakończenia modernizacji przejść zaplanowano do dnia 31.10.2017 r.

2. Projekt : Starachowice bezpieczne w praktyce IV - dotacja 100 000 zł.

Założenia projektu:
Budowa Lokalnego Systemu Bezpieczeństwa poprzez przygotowanie społeczeństwa do działania w sytuacjach kryzysowych w tym:
- kurs Bezpieczeństwa Ochrony Osobistej,
- zakup i instalacja 1 syreny alarmowej DSP,
- rozbudowa systemu MMW o dodatkowe stanowisko operatora w budynku KPP Starachowice,
- kurs I pomocy dla mieszkańców,
- uliczne pokazy RKO w tym zachęcanie mieszkańców w prowadzeniu resuscytacji krążeniowo - oddechowej (działanie niefinansowe),
- zakup defibrylatora do zabezpieczenia imprez masowych na terenie miasta,
- rozbudowa funkcjonowania Senior-Patrolu (o kolejne 2 trzyosobowe patrole),
- opracowanie procedur współdziałania mieszkańców z Gminnym Zarządzaniem Kryzysowym oraz Strażą Miejską i służbami ratowniczymi w sytuacjach kryzysowych jako etap odbudowy Obrony Cywilnej w Starachowicach,
- zakup kamer przenośnych dla mieszkańców mieszkań socjalnych i wspólnot mieszkaniowych do wykrywania dewastatorów PSZOK,
- produkcja i emisja filmu w TV Starachowice jako środek promocji projektu w społeczności lokalnej.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe:
- działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa ppoż wraz z zakupem czujników czadu,
- rozbudowa placu zabaw na os. Południe o element "wóz strażacki" jako forma promocji Straży Pożarnej - utrwalanie pozytywnego wizerunku strażaka wśród najmłodszych.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym i kolejowym
- działania profilaktyczne w szkołach i dla mieszkańców zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i kolejowym,
- konkurs architektoniczny na zabudowę antykatastroficzną otoczenia wiat przystankowych małą architekturą (specjalne kosze, gazony z zielenią, itp.) jako wzrost bezpieczeństwa użytkowników komunikacji zbiorowej.

Planowana wartość całkowita 154000 zł:
- wysokość środków z budżetu państwa - 100 000 zł
- wysokość wkładu własnego beneficjenta - 54 000 zł

W trakcie realizacji zadania całkowita wartość projektu może ulec zwiększeniu. Projekt zostanie zrealizowany do 31.12.2017 r.


źródło: UM w Starachowicach

REKLAMA
Jakość Energia Starachowice
ZEC Starachowice
School Of English