AAA
Pracowite wakacje chóru „PORTAMENTO”
To już kolejne
Sobota, 07 sierpnia 2010r. (godz. 20:16)

Chór „PORTAMENTO”
Chór „PORTAMENTO”
fot. Gazeta Starachowicka

Jak od wielu lat dziewczęta z chóru „PORTAMENTO” – MDK zakończyły rok szkolny dopiero w połowie lipca. Letnie warsztaty muzyki dawnej (tym razem w Kaliszu), to możliwość doskonalenia umiejętności wokalnych bez myślenia o kolejnym sprawdzianie czy powtórzeniu wiadomości w szkole. Cały dzień można myśleć tylko o rozwoju swoich zainteresowań.

Chór „PORTAMENTO”
Chór „PORTAMENTO”
fot. Gazeta Starachowicka
Nastepna wiadomosc:
ť Znaleźli ludzkie szkielety

Poprzednia wiadomosc:
ť Niszczą nowe przystanki!

Tegoroczne warsztaty trwały od 12-18 lipca w Kaliszu, gdzie spotkały się zespoły z różnych regionów Polski, m.in. z Białegostoku, Ciechanowa, Gorzowa Wlkp., Mielca, Dobroszyc, Chojnowa, Kalisza i Starachowic. Zajęcia wokalne prowadził prof. Cezary Szyfman oraz Marcin Bornus - Szczyciński, a z instrumentalistami dr Agata Sapiecha i dr Marek Nahajowski. Uczestnicy mieli również możliwość rozwoju swoich zainteresowań plastycznych – warsztaty w tej dziedzinie prowadziła dr Beata Sobczyk. Nowością były zajęcia taneczne dla wszystkich prowadzone przez tancerza – Dariusza Brojka, a tematem były tańce barokowe.


Dziewczęta z chóru „PORTAMENTO” uczestniczyły w zajęciach wokalnych oraz tanecznych. Postawa, oddech, umiejętność poruszania się z gracją oraz zachowanie się na scenie, to wspólne elementy zarówno śpiewu jak i tańca, dlatego połączenie tych dziedzin było niezwykle cennym doświadczeniem dla starachowiczanek.

Codzienne zajęcia połączone były z wieczornymi koncertami, które odbyły się z udziałem kaliskich melomanów w Rezerwacie Archeologicznym na Zawodziu (Kaliski Gród Piastów), w Katedrze Kaliskiej oraz w Zamku Książąt Czartoryskich w Gołuchowie.

Organizatorzy – Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży „SCHOLA CANTORUM” – przewidzieli również odpoczynek w Pałacu Myśliwskim Książąt Radziwiłłów w Antoninie, gdzie wielokrotnie przebywał Fryderyk Chopin.

Zaangażowanie dziewcząt z chóru „PORTAMENTO” w zajęciach oraz prezentacje koncertowe zostały bardzo wysoko ocenione przez wykładowców, co było wspaniałym potwierdzeniem słuszności przyznania w zimowym kaliskim festiwalu „Schola Cantorum” Złotej Harfy Eola w kategorii chóry kameralne.

W warsztatach uczestniczyły: Kamila Jankowicz, Magdalena Czerwińska, Anna Doroszyńska, Barbara Jop, Joanna Czapka, Agata Krysiak, Małgorzata Gąś, Anna Połeć, Karolina Maciejczak, Daria Ptasińska, Ewa Babicka, Justyna Głowacka, Joanna Domańska. Opiekunami dziewcząt były: Grażyna Wysocka i dyrygent – B. Magdalena Mrózek.

- Letnie warsztaty były wspaniałym zakończeniem bardzo aktywnego koncertowo roku szkolnego 2009/2010. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy docenili poziom artystyczny chóru i zapraszali nas do udziału w koncertach i wielu uroczystościach odbywających się pod patronatem starosty starachowickiego i prezydenta miasta Starachowice.

Podsumowując 18. rok działalności chóru nie mogę pominąć koncertów w Filharmonii Świętokrzyskiej (uważam zaproszenie nas do Kielc jako szczególne wyróżnienie), zdobycia Złotej Harfy Eola na Festiwalu w Kaliszu, wydania kolejnej płyty chóru (dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego i Starostwa Starachowickiego - za co serdecznie dziękujemy!!!) oraz wyjątkowego koncertu „Powróćmy jak za dawnych lat” z udziałem chórów „PORTAMENTO” i „Concentus”, solistów z chórów i tancerzy Miejskiej Szkoły Tańca MiM , który odbył się dzięki uprzejmości Arkadiusza Pająka w Clubie Chillout (Hotel Senator).

Wyjątkowość tego koncertu to lekki repertuar, w którym dość rzadko prezentują się chóry – fragmenty musicali, piosenki z lat 20. i 30-tych XX wieku, z kabaretu Starszych Panów oraz autorstwa Agnieszki Osieckiej; to również solowe prezentacje chórzystów (Anna Dudek, Małgorzata Gąś, Justyna Głowacka, Joanna Domańska, Justyna Dąbrowska, Kamila Jankowicz, Barbara Jop, Ewa Babicka, Karolina Maciejczak, Beata Rybicka, Anna Szajnóg, Maria Kowalik, Elżbieta Tokarska, Robert Adamczyk); to także kolejne propozycje choreografii MiM-u do utworów w wykonaniu chóru.

Koncert ten był również pożegnaniem chórzystek, które przez kilka lat śpiewały w chórze (Joanna Domańska, Magdalena Czerwińska, Anna Dudek, Justyna Dąbrowska, Julia Bargiełowska) – powiedziała B. Magdalena Mrózek dyrygent chóru.

– Za pośrednictwem Gazety Starachowickiej pragnę serdecznie podziękować za wsparcie finansowe okazane nam w mijającym roku szkolnym przez Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe w Starachowicach, Elżbietę Chaję – Centrum Zdrowia VITA; Bank Spółdzielczy, Spółkę „TARCOPOL”, Jacka Bernaciaka – firma „Kodak” oraz za przychylność w podejmowanych przez nas „wyzwaniach” artystycznych Andrzejowi Matyni - staroście starachowickiemu, Jadwidze Maciejczak – członkowi Zarządu Powiatu, Lidii Pokuszyńskiej – dyrektorce Młodzieżowego Domu Kultury, Małgorzacie i Tadeuszowi Dziamkom – prowadzącym Miejską Szkołę Tańca MiM, Piotrowi Mrózkowi – instruktorowi ds. muzyki MDK, Oldze Garbacz – Kosior – instruktorowi ds. plastyki MDK).

Dziękuję bardzo serdecznie dziewczętom z chóru za efektywną pracę oraz ich rodzinom za wspieranie nas we wszystkich przedsięwzięciach. Dziękuję w imieniu swoim oraz dziewcząt z chóru wszystkim, którzy nam pomogli, a których nie wymieniłam imiennie!!!!!

Dziękuję wszystkim dziewczętom za bardzo owocny rok pracy! Życzę Wam wspaniałych wakacji i zebrania sił do kolejnych artystycznych wyzwań!!!!

Wszystkich czytelników Gazety Starachowickiej już dziś zapraszam na jubileuszowy koncert Starachowickich Spotkań z Muzyką Dawną, który odbędzie się we wrześniu b.r. Będą mogli Państwo posłuchać m.in. efektów pracy dziewcząt na letnich warsztatach muzyki dawnej w Kaliszu – dodaje pani dyrygent, B. Magdalena Mrózek.

(bm)

REKLAMA