AAA
Szkolenie dla organizacji pozarządowych
Piatek, 09 grudnia 2016r. (godz. 13:14)

Zapraszamy organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w szkoleniu dotyczącym nowych wzorów dokumentów obowiązujących w procedurze otwartych konkursów ofert. Szkolenie odbędzie się 16 grudnia w Urzędzie Miejskim.

Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek zaprasza wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w szkoleniu z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.


Szkolenie to organizowane jest w związku z nowelizacją powyższych przepisów oraz zbliżającym się terminem ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne realizowane w 2017 roku, w którym obowiązywać będą nowe wzory dokumentów.
Szkolenie odbędzie się w dniu 16 grudnia (piątek) od godz. 15.00 - 17.30 w sali Olimpia Urzędu Miejskiego w Starachowicach. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie o udziale. Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.
Już wkrótce na naszym portalu w odpowiednich zakładkach znajdą się aktualne wzory dokumentów.źródło: UM w Starachowicach

REKLAMA